Info

Passend onderwijs: kiezen voor kansen nu met masterclasses!

Op 14 & 15 april 2016 vindt het zo vertrouwde Siméacongres weer plaats. In de ons zo bekende Werelt in Lunteren. Toch is het soms goed om tradities en gewoontes te doorbreken en het eens anders aan te pakken. En dan blijkt het vaak nog goed uit te pakken ook. Denk nu niet dat we het congres gaan verhuizen of iets dergelijks, maar we gaan het op het congres wel hebben over verandering. Het thema voor het komende  congres is dan ook  “Anders werkt!” Over innovatie, verandering, nieuwe manieren van  kijken naar wat vertrouwd en lang bekend is, andere manieren van werken, de invloed van werkwijzen vanuit andere sectoren op ‘onze kinderen’,  buiten de gebaande paden gaan, nieuwe inzichten, een frisse wind etc.  Laat u inspireren op het congres of inspireer anderen met een mooie bijdrage van uw kant.

Donderdagavond draait DJ Rudi.

De congrescommissie nodigt u van harte uit op het Siméacongres 2016.

De online inschrijving is gesloten. U kunt zich  nog telefonisch aanmelden (030-2769902) of ter plekke bij de infobalie op het Siméacongres inschrijven. U bent van harte welkom!

Onderwijs, diagnostiek en zorg voor kinderen en (jong)volwassenen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

Op aanvraag kunt u,  wanneer u van het Openbaar Vervoer gebruik maakt en arriveert op het station in Lunteren, gebruik maken van de shuttlebus. Aanmelden bij: info@simea.nl 

Bewijs van Deelname treft u aan in de congresmap.

Het Siméacongres staat geregistreerd bij Registerleraar.nl

Aanmelden voor informatiestand: info@simea.nl

Programma

donderdag 14 april
vrijdag 15 april

Arrangementen

Prijs Vroegboekkorting
I 2 dagen inclusief diner en overnachting € 370 € 10
II 1e dag zonder diner € 205 € 5
III 1e dag met diner € 240 € 5
IV beide dagen zonder diner, zonder overnachting € 290 € 10
V 2e dag € 205 € 5
Toeslag eenpersoonskamer € 40
Op dit congres is een annuleringsregeling van toepassing. Afmelden kan enkel schriftelijk of via email. Bij afmelding tot en met woensdag 30 maart 2016 worden geen kosten in rekening gebracht. Bij afmelding tot en met dinsdag 12 april 2016 wordt 50% van de inschrijfkosten in rekening gebracht. Bij afmelding vanaf woensdag 13 april 2016 wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Sprekers

Aleid Roebers, MSen (i.o.) werkt als leerkracht bij Signis VSO-CMB en is in die functie zowel uitvoerende als medeontwikkelaar van het geïntegreerde en praktijkgerichte onderwijs aanbod voor Signis VSO-CMB. 

Amanda werkt bijna 14 jaar voor Kentalis als kinderoefentherapeut. Zij behandelt kinderen met sensomotorische informatieverwerkingsproblemen en TOS, individueel of in combinatie met een logopedist. Amanda werkt met veel passie, kennis en bevlogenheid met kinderen tussen 2 en 16 jaar.

Korte bio volgt

Werk: Ergotherapeut Kentalis Rafaël (DB) sinds 2000 Opleidingen: Hogeschool Zuyd, hogere beroepsopleiding tot ergotherapeut Hogeschool van Rotterdam, opleiding tot sensorisch integratie therapeut Aandachtsgebieden: Sensorische informatieverwerking, fijne motoriek, ADL, Wielewalen, Kracht van Eenvoud en sensomotorische stimulering

Anne de Groot is taalwetenschapper en expert op het gebied van taaltoetsing en –examinering, taalontwikkeling en tweedetaalverwerving. Ze werkt als adviseur bij CINOP Advies, waar zij regelmatig trainingen verzorgt voor taal- en vakdocenten over taaltoetsconstructie en het beoordelen van taalprestaties. Samen met Arie Terpstra heeft zij de training Taalassessor Nederlandse Gebarentaal ontwikkeld.

Anne van der Aa-van Kessel is pedagogisch behandelaar binnen intramurale zorg regio Zuid-West van Kentalis. Anne werkt met volwassen cliënten met een communicatieve meervoudige beperking. Zij heeft de werkwijze Alert op arousal ontwikkeld.

Drs. Annelies Bron is logopedist en klinisch linguist bij het Spraak & Taal Ambulatorium van Kentalis. Zij onderzoekt en behandelt kinderen met taalontwikkelingstoornissen en voert wetenschappelijk onderzoek uit naar effectiviteit van behandelingen.

Annemiek Voor in ’t holt startte als logopedist-akoepedist in het Paedo-Audiologisch Instituut van de NSDSK. Ze vervolgde haar loopbaan in het SH-onderwijs, waar ze de PABO afrondde en de Master Dovenstudies. Ze won  de H. J. Jacobsprijs en werkte bij het Lectoraat Dovenstudies en vervolgens bij de Masteropleidingen AG en CG van het Instituut IGT&D van de HU.  Tegenwoordig werkt zij als AD-er bij VierTaal in Amsterdam.

Annet de Klerk is afdelingsdirecteur Doof/SH van Kentalis Talent. Kentalis Talent heeft voor de tweede maal het predicaat excellent school gekregen. Vanaf 2003 is Annet betrokken bij de Twinschool en het mediumarrangement voor dove en slechthorende leerlingen in de basisschoolleeftijd.

Dr. Annette Scheper: Als inhoudelijk voorzitter werkzaam voor de Ambulatoria van Kentalis, die diagnostiek en behandeling bieden voor kinderen met TOS. Daarnaast vanuit de Kentalis Academie betrokken bij onderzoek, ontwikkeling en innovatie voor TOS.

 Anniek startte in 1997 als logopedist op Kentalis. Na 6 jaar werkzaam als logopedist op Kentalis Talent rondde zij de PABO af en startte als leerkracht op deze school. Anniek is tegenwoordig werkzaam als leerkracht binnen het medium arrangement op Basisschool De Bolster in Sint-Michielsgestel. Zij is vanaf de start in 2013 betrokken bij het vormgeven van dit arrangement.

Arie Terpstra is opleidingskundige en expert op het gebied van Nederlandse Gebarentaal (NGT), Nederlands met Gebaren (NmG) en Dovencultuur. Hij werkt als projectleider Leren & Ontwikkelen bij Kentalis Academie waar hij modules/cursussen ontwikkelt met verschillende teams van deskundigen, traint docenten en is adviseur. Hij is in landelijk verband betrokken geweest bij het ontwikkelen van Het ERK-gebarentalen. Samen met Anne de Groot heeft hij de training Taalassessor Nederlandse Gebarentaal ontwikkeld

Bart werkt sinds 6 jaar op OBS de Bolster. Hij is begonnen groep 5 en werkt nu voor het 5e jaar in groep 3. Bart is vanaf de start in 2013 betrokken bij het mediumarrangement en werkt voor het 3e jaar met dove/slechthorende kinderen in de klas.

Belinda Kortleve is GZ-psycholoog/ neuropsycholoog. Naast het doen van diagnostiek op het Audiologisch Centrum van Kentalis behandelt zij (jong) volwassenen met tinnitus of hyperacusis en psychologische problematiek. Speerpunten: executieve functies, auditieve informatieverwerking bij kinderen met TOS,  tinnitus en hyperacusis behandeling.

Ben Elsendoorn is experimenteel foneticus, als senior onderzoeker verbonden aan de Kentalis Academie, met expertise op het gebied van mens-machine interactie, user-interface design en het gebruik van technologie als hulpmiddel bij leer- en trainingsdoeleinden.

Christine van Hal-Dotsch is als gezinsbegeleider werkzaam bij de afdeling Vroegbehandeling van de NSDSK.

Claartje Slofstra was werkzaam in de multidisciplinaire diagnostiek in het gemeentelijke AC te Amsterdam en later in de Taaltrein in Groningen. De laatste jaren (tot 2010) werkte zij daarnaast als senior onderzoeker bij Pontem aan verschillende projecten.

Constance Vissers is klinisch neuropsycholoog en als senior onderzoeker verbonden aan de Kentalis Academie en het Behavioural Science Institute (Radboud Universiteit). Haar werk richt zich op onderzoek naar het samenspel tussen taal, ToM en executief functioneren bij taalontwikkelingsstoornissen, om op grond hiervan te komen tot maatwerk in neuropsychologische diagnostiek en behandeling.

Dr. Cor Hoffer is socioloog en cultureel antropoloog. Hij verzorgt lezingen en trainingen op het gebied van interculturele communicatie en hij adviseert organisaties inzake diversiteitsbeleid. Zo is hij bij TriviumLindenhof (jeugdzorg en opvoedingsondersteuning) in Rotterdam betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening. Thans geeft hij trainingen inzake het gebruik van deze methodiek. Zie: www.corhoffer.nl

Korte bio

Denise werkt sinds 2005 als logopedist bij Kentalis Talent. Al gauw is ze naast het werken in intensief onderwijs, ook betrokken geraakt bij het medium onderwijs. Met veel plezier werkt ze met de leerlingen en alle betrokkenen om hen heen.

Voor de MEBIT-opleiding doe ik onderzoek naar het effect van een procesportfolio op het schrijfproduct van dove middelbare scholieren. Ik ben werkzaam als docent Nederlands op de Guyotschool voor VSO in Haren.

 Ellen Burger is logopedist, klinisch linguïst en orthopedagoog. Zij werkte 20 jaar in het cluster-2 onderwijs, in verschillende functies. Daarnaast was zij gedurende 9 jaar docent voor de vakken spraakstoornissen en taalontwikkelingsstoornissen aan de opleiding logopedie in Utrecht. Zij was coördinator van het kennisteam TOS binnen EffathaGuyot en ontwierp onderwijs voor de academie van Kentalis. Medeauteur van de boeken ‘Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen’ en ‘Kinderen met specifieke taalstoornissen’. Op dit moment werkt zij als logopedist en klinisch linguïst in haar eigen praktijk in Utrecht. Zij geeft daarnaast cursussen aan logopedisten, over de behandeling van complexe spraakstoornissen.

Korte bio volgt.

Erwin Baas is klinisch-fysicus audioloog bij het audiologisch centrum van Kentalis in Eindhoven. Hij werkt als schoolaudioloog voor de Taalbrug scholen in Eindhoven en is voorzitter van de Simea werkgroep schoolaudiologie. Hij beheert de website www.kentalissoloapparatuur.nl.

22 jaar werkzaam  in het cluster 2 onderwijs De Taalbrug in Eindhoven. Functie/ taken: Logopedist VSO; ambulant dienstverlener in het PRO, VO en MBO; lid van de commissie van begeleiding; lid van de werkgroep VO/MBO van Simea;  Adviseur Passend Onderwijs MBO voor 1 jaar.

Evelien Dirks  is psycholoog en werkzaam als senior onderzoeker bij de NSDSK. Zij houdt zich bezig met onderzoek naar de ontwikkeling van van jonge dove en slechthorende kinderen.  Haar projecten richten zich op de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling,  cognitieve ontwikkeling, ouder-kind interactie en interactief voorlezen .

Floortje Looijen-Moors, leerkracht groep 1-2 M. v. Beekschool. Medewerker aan het project Executieve Functies: ontwikkeling van een leerlijn en vertaling naar de dagelijkse praktijk.   

Francien is als Taal-/Leescoördinator, RT-er werkzaam op de Bolster. Sinds de start in 2013 van het medium arrangement doof/SH is zij als coördinator vanuit de Bolster daar nauw bij betrokken.

In het jaar 1998 stapte ik volledig over in mijn eigen bedrijf. Een moeilijke beslissing aangezien het werken in een school met enthousiaste collega’s en het werken met kinderen me erg goed beviel. Belangrijkste reden voor de overstap was de overtuiging dat er met de juiste inzet van ICT voor toekomstig leren van kinderen veel meer te bereiken was. Vanaf dat moment ben ik dagelijks met Onderwijs en ICT in de weer. Ondersteuning onderwijs. De meeste tijd van het ondernemerschap besteed ik aan Oetelaar Consultancy. Vanuit dit bedrijf ondersteun ik (op zzp basis) onder andere diverse besturen in het Primair Onderwijs, maar ook organisaties als APS IT-Diensten. Het werk richt zich op wat het onderwijs wil met ICT, gecombineerd met advies op wat mogelijk is.
Vanaf 2011 heb ik me verder gespecialiseerd op de inzet van 21st century skills (zie http://www.21stcenturyskills.nl) en social media in het onderwijs.

De heer dr. L.J.M. (Hans) van Balkom (Kerkrade, 1954) is met ingang van 1 oktober 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar Ondersteunde Communicatie (OC) bij meervoudige handicaps aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Van Balkom is sinds 2002 aan de Radboud Universiteit Nijmegen verbonden als initiator en directeur van het Expertisecentrum voor Atypische Communicatie(-ontwikkeling), EAC. Dat verricht in opdracht van Koninklijke Kentalis wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van kinderen en (jong) volwassenen met auditieve beperkingen, ernstige spraak-/taalmoeilijkheden en meervoudig bepaalde communicatiebeperkingen.

Harry Knoors, taalkundige, is directeur van de Kentalis Academie. Daarnaast is hij hoogleraar aan het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn bijzondere leeropdracht betreft de opvoeding van slechthorende en dove kinderen en jongeren. Samen met Marc Marschark schreef hij o.a. ‘Mijn leerling hoort slecht. Een gids voor evidence based onderwijs’.  

Sinds 2012 voor Kentalis projectleider Passend Onderwijs. In en met het regulier en speciaal onderwijs in pilots onderzocht hoe we vanuit cluster 2 nog meer passend onderwijs kunnen bieden. Integrale kaders opgesteld voor licht, medium en intensief arrangement.  Nu richten op implementatie in de organisatie.

Rob Landa, Angela van der Vliet en Hennie Sheilds zijn ontwikkelaars van ERVAAR TOS en werkzaam bij Auris Dienstverlening Bergen op Zoom. Als ontwikkelaars van ERVAAR TOS (WINNAAR Simea innovatie prijs 2015), willen zij graag delen welke ervaringen en ontwikkelingen Ervaar TOS heeft doorlopen. Een jaar na het winnen van de innovatieprijs presenteren zij met trots Ervaar TOS Kids.

Hilde werkt als logopedist bij Kentalis in Enschede. Zij heeft samen met collega’s ruim 12 jaar geleden de combibehandeling op basis van sensorische informatieverwerking in Enschede opgezet. Ook is zij logopedist in het voucher project waarin wordt onderzocht of van deze therapie aangetoond kan worden dat het een meerwaarde heeft voor de spraak- en taalontwikkeling van peuters met TOS.

Monique de Vaan en Ilse Arts zijn geruime tijd werkzaam als logopedist binnen de Martinus van Beekschool. Mede met de opkomst van het omdenken, psycho-educatie, omgaan met beperkingen; zijn zij op zoek gegaan naar een eigen manier van inbedden van de logopedische therapie in een programma voor leerlingen in de midden- en bovenbouw (groep 6 - 8).  Samen met hun collega’s logopedisten, hebben zij de cursussen logopedie ontwikkeld (2006). Met gelden en ondersteuning vanuit de Kentalis Academie is dit product verder uitgewerkt tot een kant-en-klaar product. Ik red mezelf wel! Cursussen logopedie; groepsbehandeling in 5 modules. (Vertellen / woordenschat / woordvinding /  spreekbeurt / Hoe zeg ik het?)

Inge Oelen en Jonnet Galle zijn de auteurs van het boek OMG Zelfregie, waarin een unieke inkijk wordt gegeven in een veranderproces in de zorg. Inge Oelen is regiodirecteur zorg bij Kentalis, een organisatie voor mensen met een auditieve en communicatieve handicap. Centraal in haar handelen staat autonomie voor medewerkers en cliënten

Tijdens mijn master Logopediewetenschap heb ik onder leiding van dr. Rob Zwitserlood een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd naar het leren van Engels bij kinderen met TOS. Als logopedist zie ik regelmatig kinderen met TOS, deze kinderen ervaren problemen met het leren van Engels.    

Ingrid is GZ-psycholoog en werkt als behandelcoördinator in de vroegbehandeling en ambulante behandelingen bij Kentalis in Enschede (ruim 13 jaar). Als behandelcoördinator heeft zij ervaren dat in de multidisciplinaire behandelingen bij kinderen met TOS, de combibehandeling logopedie met kinderoefentherapie een belangrijke aanvulling kan zijn. In een voucher onderzoek van Kentalis maakt zij deel uit van het projectteam over dit onderwerp.   

Thea Weijers  en Iris Manders zijn de projectleiders Online Hulpverlening bij de Kentalis Academie. Iris Manders is orthopedagoog, bij Kentalis gestart als behandelcoördinator en sinds geruime tijd werkzaam als projectleider.

Iris werkt sinds 2007 bij Pento AC Amersfoort als logopedist. Tot 2015 was zij daarnaast verbonden aan de TOS-behandelgroep van Pento.

Ik ben inmiddels ruim twintig jaar werkzaam in het onderwijs als logopedist. Op dit moment werk ik ruim zeven jaar in het onderwijs voor D/SH. Voor die tijd heb ik vele jaren in het Speciaal Basisonderwijs gewerkt. Ik heb de opleiding Logopedie afgerond evenals de PABO, daarna heb ik vele bij- en nascholingscursussen gedaan, waaronder de opleiding voor Sensorisch Informatieverwerkingstherapeut. Ik heb met alle leeftijdsgroepen binnen het BAO en SO gewerkt en werk nu ca. 4 jaar met bovenbouwleerlingen (D/SH).

Mini CV Jan Budding is specialist Phonak solo-apparatuur en een vertrouwd gezicht voor vele professionals. Door zijn jarenlange ervaring heeft hij een uitgebreide expertise opgebouwd.

Janet Wolters is werkzaam als logopedist bij het Kentalis Audiologisch Centrum in Nijmegen. Daar onderzoekt zij kinderen die problemen hebben op het gebied van de taalontwikkeling. Sinds 2013 is zij als projectuitvoerder verbonden aan het Autcome project.

Jet Isarin is senior onderzoeker bij de Kentalis Academie. Zij heeft participatieonderzoek gedaan met jongeren (doof, slechthorend, TOS) en onderzoek op het gebied van autisme, ouders van kinderen met een handicap en ervaringen met cochleaire implantatie. In 2015 verscheen Spraaktaal Kids.

Joke Hoek en Yvette de Nijs maken beiden deel uit van het Spraak Taal Expertise Team (STET). Joke Hoek werkt als teamleider voor Pento Vroegbehandeling in Amersfoort. Daarnaast is zij instellingsopleider Video Home Training.

Inge Oelen en Jonnet Galle zijn de auteurs van het boek OMG Zelfregie, waarin een unieke inkijk wordt gegeven in een veranderproces in de zorg.
Drs. Jonnet Galle begeleidt vanuit het netwerk Wakkere Zaken als zelfstandig professional al vele jaren teams en leidinggevenden in uiteenlopende organisaties bij het versterken van persoonlijk leiderschap en het vergroten van eigenaarschap en zelfregie.

Judith Rispens gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG, 2004) en ze heeft haar logopedische behandelingsbevoegdheid gehaald aan de universiteit van Reading in Engeland (Reading University, 1999). Op dit moment is ze als universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam bij de vakgroep Taalwetenschap. Ze doet onderzoek naar onder andere de taalontwikkeling van kinderen met ernstige spraak- taalproblemen en kinderen met ontwikkelingsdyslexie. Ook is ze geïnteresseerd in de relatie tussen de ontwikkeling van mondeling taalgebruik en geletterdheid. Judith verzorgt ook onderwijs over deze onderwerpen aan bachelor en master studenten van de UvA.

Katja Daamen: Als logopedist en klinisch linguïst verbonden aan het Ambulatorium Kentalis en gecertificeerd trainer SGT.  

Dove rolmodellen zijn onmisbaar voor dove kinderen en jongeren zelf, daarom werkt Kika Meereboer graag met jonge dove mensen, om als juf hen te inspireren dat ook zij de mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen en hun droom waar te maken. Dit gebeurde niet alleen binnen de grenzen, maar ook buiten de grenzen. Daarover wil zij je graag vertellen.

Krista Hoek is vanaf 2008 als logopedist werkzaam op de Auris de Dr. M. Polanoschool. Zij werkt momenteel met name met leerlingen van de onderbouw. Naast het logopedisch behandelen van deze leerlingen zorgt zij er ook voor dat het gebruik van de solo-apparatuur zowel voor de leerlingen als de leerkrachten goed verloopt.

Lian van Berkel-van Hoof is in 2013 gestart met haar promotieonderzoek naar de effectiviteit van ondersteunende gebaren bij cluster-2 leerlingen. Daarvoor heeft ze gewerkt als junior onderzoeker bij Kentalis en heeft ze Engelse Taal en Cultuur en Taalwetenschap gestudeerd aan de RU Nijmegen. 

Ik werk 30 jaar in het cluster 2 onderwijs, begonnen als lerares op een  VSO en van daaruit doorgestroomd naar een management functie bij dienstverlening van Auris. Momenteel  werk ik als teamleider bij Auris Dienstverlening en stuur daar een team VO/MBO aan. Daarnaast ben ik nog voorzitter van de werkgroep VO/MBO van Simea.

Liesbeth van der Zijden-Holstvoogd is linguïst, en werkzaam als onderzoeksmedewerker bij de Kentalis Academie. Liesbeth heeft gewerkt aan de ontwikkeling van de verschillende taalversies van de lotto en onderzoek gedaan naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het instrument.

Lilian is sinds 2000 logopedist op Kentalis Talent en werkt daarnaast (sinds de start in 2013) in het medium arrangement doof/SH op OBS de Bolster in Sint-Michielsgestel. Op de Bolster is ze naast logopedist ook coördinator en draagt zij zorg voor de solo apparatuur die daar ingezet wordt.

Linda: Linda Keuvelaar – van den Bergh is gepromoveerd in de onderwijskunde. Ze werkt als hogeschoolhoofddocent en onderzoeker bij Fontys OSO. Als onderzoeksleider van het project ‘De Pedagogische Professional voor het voetlicht’ leidt zij het onderzoek naar de relatie tussen een ontwikkelende pedagogische sensitiviteit van de leraar en de communicatieve competenties van leerlingen.   

Loes Wauters is senior onderzoeker bij Kentalis (Kentalis Academie). Haar projecten richten zich voornamelijk op het vergroten van de lees- en rekenvaardigheid van dove/slechthorende kinderen tot volwassenen. Ook het optimaliseren van het lees- en rekenonderwijs aan dove en slechthorende leerlingen behoort tot haar onderzoeksdomein.

Lonneke van Groenestijn heeft na de opleiding logopedie het grootste gedeelte van de opleiding orthopedagogiek doorlopen.  Als logopedist doet zij spraak-taal en hooronderzoeken op het Audiologisch Centrum van Kentalis en begeleidt ze aanpassingen met solo-apparatuur. Speerpunten: gehoor, TOS, auditieve informatieverwerking, TOS en ADHD.

Werk: Vakleerkracht bewegingsonderwijs Kentalis Mariella (CMB) sinds 2007 Vakleerkracht bewegingsonderwijs Kentalis Rafael (DB) sinds 2012 Opleidingen: Fontys Sporthogeschool Tilburg, docent bewegingsonderwijs 1e graad Radboud Universiteit Nijmegen, bachelor Pedagogiek Radboud Universiteit Nijmegen, master Orthopedagogiek Aandachts- gebieden: APE, zwemonderwijs, weerbaarheid, Wielewalen, Kracht van Eenvoud

Margo Zwitserlood-Nijenhuis werkt sinds 2010 bij Pento AC Amersfoort als klinisch linguïst/onderzoeker. Daarvoor heeft ze 22 jaar als logopedist in diverse ziekenhuizen gewerkt waarvan de laatste 11 jaar in UMC Utrecht. In 2006 is ze afgestudeerd als Logopediewetenschapper. Momenteel doet Margo onderzoek naar de effectiviteit van indirecte logopedie bij kinderen van de TOS-behandelgroepen van Pento, Auris en NSDSK.

Margot Willemsen is logopedist binnen Kentalis Talent in Vught en ontwikkelaar/docent binnen de Kentalis Academie. Binnen Talent is zij coördinator solo apparatuur. Daarnaast is zij lid van de Simea werkgroep schoolaudiologie en beheert zij de website www.kentalissoloapparatuur.nl.

Margreet Verboom is linguïst en logopedist. Zij werkt op Kentalis de Skelp in Drachten, voor de dienst AD Noord Nederland en voor de Kentalis Academie. Zij ontwikkelde de methodiek “De leerling aan het woord”, oftewel: Gesprekken voeren met TOS kinderen zonder vragen te stellen.

Marian Hoefnagel is linguïst, docent Nederlands, schrijfster van makkelijk lezen boeken voor jongeren en een van de oprichters van Stichting Makkelijk Lezen. Ze heeft 25 jaar gewerkt op de A.G.Bellschool in Amsterdam, als taalcoördinator.

Drs. Marianne Molendijk (1968) studeerde Algemene Letteren met als specialisatie Taalonderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1991 is ze werkzaam bij de CED-Groep  bij het cluster Onderzoek& Innovatie. Haar expertise ligt op het gebied van begrijpend lezen, woordenschat en taalontwikkeling. Marianne is inhoudelijk projectleider en ontwikkelaar van Nieuwsbegrip en Newswise.

Inleiding Ervaringsgericht werken wordt internationaal vaak buiten (Outdoor) vormgegeven. Voorbeelden vanuit internationale congressen hebben ons gestimuleerd om het ervaringsgericht werken binnen ons doofblindenonderwijs opnieuw vorm te geven. In deze workshop willen we onze ervaringen delen met geïnteresseerden. Inhoud Onderwerpen waar we aandacht aan willen besteden zijn: - het belang van ervaringsgericht onderwijs - hoe verhouden de activiteiten zich tot het werken met leerlijnen? Ervaringsgericht werken vraagt namelijk om flexibiliteit, is niet 100% vooraf te plannen. - voorbeelden van hoe wij het ervaringsgericht outdoor onderwijs structureel hebben vormgegeven. Toepasbaarheid Deelnemers: - worden zich bewust van het belang en de mogelijkheden van ervaringsgerichte outdoor activiteiten binnen het onderwijs. - worden geïnspireerd door voorbeelden uit de praktijk (videobeelden). - krijgen praktische handvaten voor het zelf opzetten van dit soort activiteiten. Doelgroep Medewerkers en ouders van leerlingen uit het cluster 2 MG (Communicatief Meervoudig Beperkten en Doofblinden)

Marike Kempen heeft ruime ervaring als logopedist in het cluster 2-onderwijs. In 2014 behaalde zij haar diploma voor de master Logopediewetenschap. Marike wil met haar huidige promotieonderzoek bijdragen aan het verbeteren van het woordenschatonderwijs voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Marja werkt al jaren als IMH specialist en klinsch psycholoog met zeer jonge kinderen en hun ouders. Daarnaast heb ik aan de wieg gestaan van de IMH opleiding en geef ik nu les aan de RINO groep Utrecht en heb samen met collega's het eerste IMH centrum in Nederland opgericht.

Marjolein Meester MSc studeerde ontwikkelingspsychologie en is sinds 2013 werkzaam bij de NSDSK. Als Junior onderzoek is zij betrokken bij verschillende projecten met betrekking tot taalontwikkelingsstoornissen en auditieve beperkingen.

Dr. Martina de Groot: Als logopedist en spraak-taalpatholoog verbonden aan het Ambulatorium Kentalis en gecertificeerd trainer SGT.   Allen zijn medeontwikkelaar en docent van de cursus Story Grammar Training voor kinderen met TOS, waarvoor Kentalis de licentie heeft.       

In haar leven inspireert Martine Wattel graag andere mensen en houdt ze ervan om de bruggen te bouwen tussen horende en dove wereld. Als dove persoon, in haar werk als pedagogisch behandelaar en studies Master Dovenstudies, Master leraar NGT heeft ze veel ervaringen opgedaan die ze graag met je deelt!

Merel Kooiman werkt als orthopedagoog. Binnen de gezinsbegeleding begeleid zij gezinnen met een doof of slechthorend kind. Ze is een van de ontwikkelaars en docenten van de oudercursus Taal voor ToM.

Mignon van Hasselt MA is sinds 2007 werkzaam bij de CED-Groep. In 2007 studeerde zij af aan de Universiteit Utrecht, in de master Taal en Ontwikkeling. In 2009 studeerde zij af aan de Universiteit van Amsterdam, in de master Nederlands als tweede taal. Haar expertise ligt op het gebied van taalontwikkeling en NT2, woordenschat en begrijpend lezen. Zij is werkzaam als ontwikkelaar bij Nieuwsbegrip en Newswise.

Mirjam Blumenthal is logopedist en psycholoog, en werkzaam als onderzoeker bij de Kentalis Academie, met specialisatie culturele en linguïstische diversiteit. Mirjam is projectleider van het project Meertalige Articulatielotto.

Mirjam van Galen is vanaf 2002 als logopedist werkzaam op de Auris Dr. M. Polanoschool. Zij werkt momenteel met name met leerlingen van de middenbouw. Naast het logopedisch behandelen van deze leerlingen zorgt zij er ook voor dat het gebruik van de solo-apparatuur zowel voor de leerlingen als de leerkrachten goed verloopt.

Monique de Vaan en Ilse Arts zijn geruime tijd werkzaam als logopedist binnen de Martinus van Beekschool. Mede met de opkomst van het omdenken, psycho-educatie, omgaan met beperkingen; zijn zij op zoek gegaan naar een eigen manier van inbedden van de logopedische therapie in een programma voor leerlingen in de midden- en bovenbouw (groep 6 - 8).  Samen met hun collega’s logopedisten, hebben zij de cursussen logopedie ontwikkeld (2006). Met gelden en ondersteuning vanuit de Kentalis Academie is dit product verder uitgewerkt tot een kant-en-klaar product. Ik red mezelf wel! Cursussen logopedie; groepsbehandeling in 5 modules. (Vertellen / woordenschat / woordvinding /  spreekbeurt / Hoe zeg ik het?)

Monique Leijs, ben  AB-er  VO in Groesbeek, met expertise taalleerproblemen . Na mijn  studie  aan  de lerarenopleiding   VU,    begeleid ik al ruim 30 jaar leerlingen /docenten  met specifieke hulpvragen  bij de vreemde talen. De laatste acht jaar  heb ik binnen  Kentalis  de ruimte gekregen  om producten  voor  onze doelgroep TOS  te ontwikkelen.  

Neeltje van den Bedem is pedagoog en taalkundige. Zij is promovendus bij Universiteit Leiden, waar zij onderzoek doet naar het emotioneel en sociaal functioneren van jongeren met TOS. Hiervoor werkte zij als gezinsbegeleider en pedagogisch medewerker bij dove kinderen en kinderen met TOS.   

Nina Wolters-Leermakers is senior onderzoeker bij de Kentalis Academie. Zij doet onderzoek naar  sociale participatie van dove en slechthorende jongeren en praktijkgericht onderzoek op het gebied van cliënten en leerlingen met een communicatieve meervoudige beperking 

Korte bio, volgt

Peter is docent Nederlandse Gebarentaal op Kentalis Talent en OBS de Bolster. Hij leert de kinderen daar de gebarentaal, verweven met pre-teaching van wereldoriëntatie en taal.

Dr. Petra van Alphen is foneticus/taalpsycholoog en is sinds medio 2012 werkzaam als senior onderzoeker bij de Kentalis Academie. Zij houdt zich bezig met projecten op het gebied van taalontwikkelingstoornissen, met name bij jonge kinderen.

Pieter-Jan van Hoof is directeur van OBS de Bolster in Sint-Michielsgestel. De Bolster is een twinschool waar het mediumarrangement voor doof-slechthorend plaats vindt. In de praktijk betekent dit dat rond de 20 leerlingen met een mediumarrangement op de Bolster regulier onderwijs volgen.

Renate van den Berg was na haar promotieonderzoek werkzaam als linguïst en ambulant dienstverlener cluster 2 bij de AED Leiden. Momenteel werkt ze als spraak- en taaldeskundige bij het Auris aanmeldpunt Zeeland & Noord-Brabant en als uitvoerend onderzoeker voor de Follow-up studie behandelgroepen van Auris.

Rob Landa, Angela van der Vliet en Hennie Sheilds zijn ontwikkelaars van ERVAAR TOS en werkzaam bij Auris Dienstverlening Bergen op Zoom. Als ontwikkelaars van ERVAAR TOS (WINNAAR Simea innovatie prijs 2015), willen zij graag delen welke ervaringen en ontwikkelingen Ervaar TOS heeft doorlopen. Een jaar na het winnen van de innovatieprijs presenteren zij met trots Ervaar TOS Kids.

Rob Zwitserlood is opgeleid als logopedist, ambulant begeleider en linguïst. Hij werkt als stafmedewerker en onderzoeker bij Auris. In 2014 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar de grammaticale ontwikkeling van kinderen met TOS tussen 6 en 10 jaar en therapiemogelijkheden voor oudere kinderen (10+) met TOS.

Roos van Vulpen is orthopedagoog/GZ-psycholoog binnen cluster 2, verbonden aan onderwijs. Roos  Is projectleider voor Auris met betrekking tot het project: ‘De Pedagogische Professional voor het voetlicht’, waaraan acht Auris leraren meedoen. Zij  heeft zitting in de onderzoeksgroep en onderzoekt de relatie tussen een ontwikkelende pedagogische sensitiviteit van de leraar en de communicatieve competenties van leerlingen

Rosanne van der Zee is linguïst en werkt als onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de NSDSK.

Shirley is logopedist, leerkracht, rekenspecialist en werkt als intern begeleider op Signis, school voor dove en slecht horende leerlingen. Vanuit haar achtergrond ziet zij de noodzaak van het vroeg aanleren van rekentaal om leerlingen rekensuccessen te laten ervaren.

Sjoeke van der Meulen  was werkzaam bij de afdeling Foniatrie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Zij publiceerde onder andere over spraakdyspraxie. Beide auteurs publiceerden samen met Henk lutje Spelberg de Taalstandaard en het Communicatieve Intentie Onderzoek.

Na de opleiding Algemene Taalwetenschap – specialisatie: (gebaren)taalverwerving bij dove kinderen – werkt ze als linguïst op Signis, school voor dove en slechthorende leerlingen. Ze ziet en ervaart regelmatig hoe complex het is om rekenbegrippen goed aan te bieden in NGT of NmG.

De dubbele workshop wordt verzorgd door verschillende  collega’s van Kentalis Talent, OBS De Bolster en de Kentalis Academie: leerkrachten van Talent en de Bolster, logopedist, taalcoördinator, directie en onderzoeker. 

Thea Weijers  en Iris Manders zijn de projectleiders Online Hulpverlening bij de Kentalis Academie. Thea Weijers is socioloog met jarenlange ervaring op het gebied van technologie in de zorg, als onderzoeker en projectleider.

Tineke van Huizen, MEd, hogeschooldocent op de opleiding Logopedie van de Hogeschool Utrecht en logopedist op het Audiologisch Centrum Utrecht. In 2015 de Master Special Educational Needs afgerond met een vergelijkend onderzoek naar de Cito Woordenschat en de Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL.

Tineke Zwaga, trad na haar studie pedagogiek/onderwijskunde bij Kentalis in dienst als onderwijsinhoudelijk beleidsadviseur. In deze functie was zij betrokken bij de start van het vormgeven en ontwikkelen van een geïntegreerd en praktijkgericht onderwijsaanbod voor Signis VSO-CMB.Mijn naam is Toon Kuijs en ik ben directeur‐bestuurder van VierTaal, één van de vier instellingen die cluster 2
onderwijs in Nederland verzorgt. Ik heb allerlei functies vervuld in het (voortgezet) speciaal onderwijs
waaronder directeur van de toenmalige P.J. Evertseschool (nu Auriscollege) in Rotterdam

Will Pullens, Psycholoog K&J, schoolpsycholoog en lid van Commissie van Leerlingenzorg. (Neuropsychologische) Diagnostiek van leerproblemen. Medewerker aan het project Executieve Functies: ontwikkeling van een leerlijn.   

Willian Heesters is werkzaam als regiodirecteur bij Auris en één van de initiatiefnemers voor deze Follow-up studie naar de behandelgroepen van Auris.

Wouter Hart is auteur van en spreker over de bestseller Verdraaide Organisaties.

oke Hoek en Yvette de Nijs maken beiden deel uit van het Spraak Taal Expertise Team (STET)). Yvette de Nijs werkt als teamleider/gedragswetenschapper voor de NSDSK. Zij werkt op twee behandelgroepen voor peuters met een taalontwikkelingsstoornis in Amsterdam.

Locatie

Locatie Simeacongres
Sluit dit venster