Info

Trending Topics in zorg, onderwijs en diagnostiek

Wanneer: 16 & 17 april 2015

Waar: Congrescentrum De Werelt te Lunteren

Thema: DE VERWACHTING

In deze tijd is het goed elkaar weer te ontmoeten en kennis te delen. Op dit congres wordt aandacht besteed aan de transitie in de Zorg en aan Passend Onderwijs. Onderwijs en Zorg worden gekenmerkt door transities. Van deze ontwikkelingen wordt van alles verwacht. Waar hopen wij op? Welke vermoedens komen uit en welke niet? Kunnen wij uitkomsten beïnvloeden? Wat verwachten professionals van cliënten/leerlingen en hun ouders en wat verwachten cliënten/leerlingen en hun ouders van de professionals? De congrescommissie heeft zich ten doel gesteld een attractief programma te bieden waarin medewerkers van alle disciplines aan hun trekken komen. Niet alleen zij die in cluster 2 in Zorg en Onderwijs werken, maar ook medewerkers van Samenwerkingsverbanden, coördinatoren, intern begeleiders en medewerkers van o.a. Jeugdzorg en Ouderorganisaties.

Donderdag 16 april: Bijeenkomst NVO, aanvang 17.00u

Op dit congres zal de Nederlandse Vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen voor het eerst een eigen netwerkbijeenkomst organiseren. In deze netwerkbijeenkomst, georganiseerd door de LZMG+ netwerkgroep, richten wij ons op de kansen en zorgen die wij zien voor onze leerlingen en cliënten met TOS en/of auditieve beperkingen. Het LZMG+ is een actief netwerk dat deel uitmaakt van de NVO. Ons doel is het verbinden en informeren van de gedragskundigen die werkzaam zijn in de zorg en het onderwijs voor mensen met een lichamelijke, zintuigelijke, communicatieve of meervoudige beperking. Het doel van deze bijeenkomst is het laagdrempelig de gelegenheid bieden en onder het genot van een drankje elkaar en de NVO te ontmoeten. Wij zullen stil staan bij onderwerpen als "Waar lopen wij in de dagelijkse praktijk tegenaan en wat betekent dit voor onze taakuitoefening als gedragskundigen"? Aan de hand van stellingen bestaat de mogelijkheid om met elkaar van gedachte te wisselen over de kansen die er zijn en de zorgen die je hebt. Ga je naar het Simeacongres en wil je met ons kijken naar wat de transities betekenen voor ons als orthopedagogen en psychologen? Sluit dan aan om 17.00u in de Amerikazaal. Wij vinden het fijn als je even opgeeft, via info@simea.nl.

Donderdagvondprogramma: DJ Ferry!

U bent van harte uitgenodigd! Graag tot ziens op het Simeacongres!

De Congrescommissie

Onderwijs, diagnostiek en zorg voor kinderen en (jong)volwassenen met een auditieve en/of communicatieve beperking


DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN!  Inschrijven bij de informatiebalie in het congrescentrum De Werelt te Lunteren is nog wel mogelijk.

Programma

donderdag 16 april
vrijdag 17 april

Arrangementen

Prijs Vroegboekkorting
I 2 dagen inclusief diner en overnachting € 360 € 0
II 1e dag zonder diner € 200 € 0
III 1e dag met diner € 235 € 0
IV beide dagen zonder diner, zonder overnachting € 280 € 0
V 2e dag € 200 € 0
Toeslag eenpersoonskamer € 40

Disclaimer

Annuleringsvoorwaarden: Bij afmelding tot 30 maart '15 worden geen kosten in rekening gebracht. Vanaf 31 maart t/m 14 april berekenen wij 50% en vanaf 15 april 100% van de totale deelnamekosten.


Op aanvraag kunt u,  wanneer u van het Openbaar Vervoer gebruik maakt en arriveert op het station in Lunteren, gebruik maken van de shuttlebus. Aanmelden bij: info@simea.nl .

Sprekers

Heleen van Andel, manager Communicatie & Marketing Kentalis

Jolanda Baars is logopedist-akoepedist. Vanaf 2007 werkt zij op de AGBellschool. Zij heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van materiaal, zoals een lessenserie psycho-educatie voor leerlingen met TOS, dyslexie en leerlingen die slechthorend/doof zijn. Daarnaast heeft zij een Voornaamwoordenprogramma gemaakt en remediërende programma’s zowel individueel als klassikaal aangeboden.

Erwin Baas is klinisch-fysicus audioloog bij het audiologisch centrum van Kentalis in Eindhoven. Hij werkt als schoolaudioloog voor de Taalbrug scholen in Eindhoven en is voorzitter van de Simea werkgroep schoolaudiologie. Hij beheert de website www.kentalissoloapparatuur.nl.

Jolan van den Berk heeft de V.O opleiding Systemisch Werken aan de Interactie Academie te Antwerpen  afgerond en is tevens systemisch counselor. Ze heeft ruim 25 jaar ervaring in werken met gezinnen en systemen en werkt de laatste 8 jaar bij Kentalis, in de functie van ouderbegeleider.

Lian van Berkel-van Hoof is in 2013 gestart met haar promotieonderzoek naar de effectiviteit van ondersteunende gebaren bij cluster-2 leerlingen. Daarvoor heeft ze gewerkt als junior onderzoeker bij Kentalis en heeft ze Engelse Taal en Cultuur en Taalwetenschap gestudeerd aan de RU Nijmegen. 

Henk van Beusekom was van 2000 tot 2012 Ambulante Begeleider voor Kentalis in regio Oost. Vanaf 2012  is hij Projectleider Kentalis Passend Onderwijs.   Beiden hebben in 2013-2014 een aantal pilots geleid en zijn nu betrokken bij de implementatie.

Patricia vd Bijl: intern begeleider bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer (voorheen Effatha) afdeling De Tamarinde (SO-MG), trajectbegeleider, medewerker pilot passend onderwijs intensief-MG

Mirjam Blumenthal is logopedist en psycholoog, en werkzaam als onderzoeker bij Pontem / Kentalis, met specialisatie culturele en linguistische diversiteit.

Drs. Annelies Bron is logopedist en klinisch linguist bij het Spraak & Taal Ambulatorium van Kentalis. Zij onderzoekt en behandelt kinderen met taalontwikkelingstoornissen en voert wetenschappelijk onderzoek uit naar effectiviteit van behandelingen.

Gerda Bruinsma, MSc is logopedist met een master logopediewetenschap en zij werkt als docent en onderzoeker op de afdeling logopedie van Hogeschool Utrecht. Voor zij op Hogeschool Utrecht kwam heeft zij geruime tijd gewerkt als logopedist met kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, onder andere in het cluster 2-onderwijs. Gerda Bruinsma is onlangs gestart met promotieonderzoek naar de effectiviteit van logopedie bij kleuters met een taalontwikkelingsstoornis bij het Lectoraat ‘Logopedie – Participatie door communicatie’ en Universiteit Utrecht.

Guido Cattani werkt als Bsc. audioloog bij het UMC Utrecht. Onlangs heeft hij een Master Special Educational Needs bij de Hogeschool Utrecht afgerond met een onderzoek naar de auditieve vaardigheden van CI kinderen. Hij is bijzonder geïnteresseerd in de factoren die de auditieve- en taal- spraakontwikkeling bij kinderen beïnvloeden.

  Bart Coppens is sinds 1978 docent en later coördinator op VSO Ekkersbeek, nu VSO de Taalbrug. Hij verzorgt onder andere de samenwerkingsvormen die we hebben met reguliere  VMBO scholen en begeleid de docenten die vanuit het VSO de ondersteuning bieden aan docenten in het reguliere VMBO die met onze leerlingen werken. Hij heeft naast de PABO, de opleiding Speciaal Onderwijs en  Wis- en Natuurkunde gevolgd.      

Nina Davids is biologische ontwikkelingspsycholoog en werkt als senior onderzoeker bij de Kentalis Academie. Tijdens haar promotieonderzoek heeft zij EEG-onderzoek gedaan naar taalverwerking bij jonge kinderen met TOS en kinderen met cerebrale parese. Momenteel doet zij, samen met Judith Pijnacker, onderzoek naar hoe innovatieve methoden als EEG en eye-tracking inzicht kunnen geven in het begrijpen van een complexe stoornis als TOS.

Nynke Dethmers is orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog bij Koninklijke Kentalis. Zij werkt sinds 1999 als gedragskundige in het onderwijs voor dove en slechthorende kinderen bij Signis in Amsterdam. In 2014 maakte zij deel uit van een ontwerpteam dat de opdracht kreeg de hulpverlening aan dove en slechthorende kinderen en jongeren met psychische klachten en stoornissen in Kentalis binnen zorg en onderwijs te ontwerpen met zorgprogramma PSY-WEL als resultaat.

Greetje werkt als afdelingsdirecteur op de Dr. J. de Graafschool in Groningen. Greetje heeft jaren gewerkt in het cluster 2 onderwijs als coördinator, decaan en docent Nederlands.  

 Evelien Dirks is senior onderzoeker bij NSDSK. Haar projecten richten zich met name op matig slechthorende kinderen en de ouder-kind interactie      

Benny Elferink is naast zijn functie als projectcördinator/controller bij het Nederlands Gebarencentrum jarenlang behartiger van tolkgebruikers strijdbaar voor goede tolkvoorzieningen.Benny Elferink verzorgt de parallelsessie namens het Platform belangenorganisaties doof, slechthorenden en TOS.  Als ouder van een dove dochter is hij extra betrokken voor goede tolkvoorziening binnen het onderwijs.

Naomi den Engelsman, Adviseur Almeerkans
Opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening
6,5 jaar werkzaam bij dit project. In eerste instantie als coach, later meer organisatorische werkzaamheden en contactpersoon voor de VO scholen.

Margriet van Engen en Maaike Preijde vormen samen met Margriet Zuidhof en Alie Segaar de werkgroep Peuterpraat van de AED te Leiden. Deze werkgroep houdt zich, naast consultatie en advies voor peuters, ook bezig met de ontwikkeling van materialen voor de voorschoolse voorzieningen zoals Peuterpraat en Peuterpraat Focus. Nieuw is Praatpret,een programma voor ouders van kinderen van 3-5 jaar.

Dian Fluijt werkt als docent, onderzoeker, ontwikkelaar en landelijk projectleider bij het Seminarium voor Orthopedagogiek. Zij is auteur van het boek Prisma Co-teaching. Passend op weg naar integratief onderwijs( 2014) en doet als promovenda (inter-)nationaal onderzoek naar de ontwikkeling van co-teaching teams. 

Audrey Franssen heeft Algemene Taalwetenschap (afstudeerrichting TOS) gestudeerd aan de RuG en daarna Logopedie aan de Hanzehogeschool. Zij werkt als linguïst en coördinator logopedie op een VSO-school.

Betsy Gerritsen is Projectleider Passend Onderwijs bij Kentalis. Daarvoor was ze werkzaam op de Tine Marcusschool in Groningen, eerst als logopedist, later als teamleider.

Anne de Groot is taalwetenschapper en haar expertise ligt op het gebied van taalontwikkeling en taaltoetsing/examinering. Binnen CINOP Advies is zij actief als trainer taalassessor, toetsconstructie en taalactiverende didactiek en zet zij zich in voor diverse projecten rondom taal en rekenen in het mbo.

Minnekus de Groot vanaf 2008 werkzaam voor Auris als hoofd PR en Communicatie.       

Senior Docent ICB(Interactie Communicatie Begeleiding) en VIB opleider voor de Kentalis Academie. Ontwikkelt en doceert onderwijs in het begeleiden met beelden. Voorheen gedetacheerd bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg als docent SVIB.  Heeft na deze waardevolle ervaring ICB  ontwikkelt. Een scholingsinstrument om professionals te scholen in het optimaliseren van het contact met kinderen en jongeren.                                

Mariën Hannink is beleidsmedewerker bij de FODOK en in die hoedanigheid betrokken bij de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs en de positie van de  tolkvoorziening daarin.

Rianne Hartkamp, Coördinator Almeerkans
Opleiding: psycholoog NIP, bezig met opleiding systeem therapie
7 jaar werkzaam binnen Almeerkans als psycholoog en coördinator

Willian Heesters is werkzaam als regiodirecteur bij Auris en één van de initiatiefnemers voor het verandertraject Masterplan Zorg bij Auris. Samen met Hetty Kerkhof vertelt zij over veranderen in de praktijk.    Willian Heesters is werkzaam als regiodirecteur bij Auris en één van de initiatiefnemers voor het verandertraject Masterplan Zorg bij Auris. Samen met Hetty Kerkhof vertelt zij over veranderen in de praktijk.    Willian Heesters is werkzaam als regiodirecteur bij Auris en één van de initiatiefnemers voor het verandertraject Masterplan Zorg bij Auris. Samen met Hetty Kerkhof vertelt zij over veranderen in de praktijk.    Willian Heesters is werkzaam als regiodirecteur bij Auris en één van de initiatiefnemers voor het verandertraject Masterplan Zorg bij Auris. Samen met Hetty Kerkhof vertelt zij over veranderen in de praktijk.    Willian Heesters is werkzaam als regiodirecteur bij Auris en één van de initiatiefnemers voor het verandertraject Masterplan Zorg bij Auris. Samen met Hetty Kerkhof vertelt zij over veranderen in de praktijk.    Willian Heesters is werkzaam als regiodirecteur bij Auris en één van de initiatiefnemers voor het verandertraject Masterplan Zorg bij Auris. Samen met Hetty Kerkhof vertelt zij over veranderen in de praktijk.   

Drs. Metty Heideman de Boer: intern begeleider bij Signis te Amsterdam, medewerker pilot passend onderwijs intensief-MG

Korte bio

Daan Hermans is onderzoeker bij de Kentalis Academie. Hij is onder meer betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten die zich richten op de kwaliteit van het onderwijs.

Laurien Hermsen is ambulant begeleider voor de Spreekhoorn te Breda. Ze begeleidt leerlingen met TOS in het primair onderwijs. Laurien is werkzaam geweest in het regulier onderwijs als remedial teacher en intern begeleider.  De afgelopen 15 jaar is zij werkzaam in cluster 2.

Marian Hoefnagel is docente Nederlands en psycholinguist. Zij werkt sinds 1989 op de AGBellschool (later Orion College West). In de afgelopen 25 jaar is daar veel ontwikkeld aan taaldiagnostisch en remediërend materiaal. In haar lezing wordt daarvan een overzicht gegeven.

Debbie Hoeks is logopedist op De Taalbrug VSO diplomagericht. Ze geeft logopedische begeleiding aan leerlingen van zowel de onderbouw als bovenbouw, individueel en in groepjes van 2 tot 3 leerlingen. Daarnaast verzorgt ze i.s.m. de mentor lessen communicatieve vaardigheden.  Ze heeft de logopedieopleiding en de Master SEN logopedie gevolgd.       

Korte bio

Maarten van Hoof heeft de V.O opleiding Systemisch Werken aan de Interactie Academie te Antwerpen afgerond en is tevens systemisch counselor. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in werken met gezinnen en systemen vanuit verschillende contexten. Maarten werkt  20 jaar bij Kentalis , in de functie van ouderbegeleider.

Brigitte de Hoog heeft in 2006 haar Master Taalwetenschappen afgerond aan de Universiteit Utrecht. Na een aantal jaar als freelance linguïst te hebben gewerkt, is ze in 2009 aan haar promotieonderzoek begonnen binnen het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar promotieonderzoek brengt de gesproken taalontwikkeling van dove kinderen met een cochleair implantaat in beeld.

Henk is afkomstig uit het basisonderwijs waar hij vele jaren werkte als leerkracht,  IB-er, gedragsspecialist, directielid en in bovenschoolse functies.  Op dit moment is hij al weer 7 jaar werkzaam als ambulant begeleider bij  Kentalis.  Henk begeleidt in het VO en MBO.   
Henk heeft de afgelopen jaren al vele malen  -vorig jaar ook op het Simeacongres-  een workshop over Executieve Functies gegeven.    

Jet Isarin is senior onderzoeker bij de Kentalis Academie. Zij heeft participatieonderzoek gedaan met jongeren (doof, slechthorend, TOS) en onderzoek op het gebied van autisme, ouders van kinderen met een handicap en ervaringen met cochleaire implantatie. In 2014 won ze met ‘Spraaktaal, gids voor jongeren met een taalstoornis’ de Gehandicaptenzorgprijs van de VGN.Jet Isarin is senior onderzoeker bij de Kentalis Academie. Zij heeft participatieonderzoek gedaan met jongeren (doof, slechthorend, TOS) en onderzoek op het gebied van autisme, ouders van kinderen met een handicap en ervaringen met cochleaire implantatie. In 2014 won ze met ‘Spraaktaal, gids voor jongeren met een taalstoornis’ de Gehandicaptenzorgprijs van de VGN. Jet Isarin is senior onderzoeker bij de Kentalis Academie. Zij heeft participatieonderzoek gedaan met jongeren (doof, slechthorend, TOS) en onderzoek op het gebied van autisme, ouders van kinderen met een handicap en ervaringen met cochleaire implantatie. In 2014 won ze met ‘Spraaktaal, gids voor jongeren met een taalstoornis’ de Gehandicaptenzorgprijs van de VGN. Jet Isarin is senior onderzoeker bij de Kentalis Academie. Zij heeft participatieonderzoek gedaan met jongeren (doof, slechthorend, TOS) en onderzoek op het gebied van autisme, ouders van kinderen met een handicap en ervaringen met cochleaire implantatie. In 2014 won ze met ‘Spraaktaal, gids voor jongeren met een taalstoornis’ de Gehandicaptenzorgprijs van de VGN.

Barbara Janssens is werkzaam als gedragswetenschapper bij de AED in Leiden. De AED is een ambulante dienst waarin cluster 2, 3 & 4  ondergebracht zijn. Zij adviseert leerkrachten en ambulant begeleiders bij de begeleiding van moeilijke groepen. Daarnaast houdt zij zich bezig met het ontwikkelen en geven van cursussen op het gebied van ontwikkelingsperspectief in het PO en VO, SWPBS en handelingsgericht werken met groepsplannen in het PO en VO. 

Diënne Kamphuis is ambulant begeleider voor de Spreekhoorn te Tilburg. Ze begeleidt leerlingen met TOS in het Voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs. Diënne heeft ruim 20 jaar ervaring in cluster 2; zowel in de zorg als in het onderwijs.

Marleen Keeris, logopediste SBO de Toermalijn, deels ook leerkracht van de taalklas, tevens medewerker OPCD Helmond.

Annet de Klerk is afdelingsdirecteur bij Kentalis Talent en bovenschools beleidsmedewerker. Zij is betrokken bij diverse innovatie- en ontwikkeltrajecten die zich richten op kwaliteit van onderwijs. 

Korte bio

Sigrid Kok is linquïst en orthopedagoog en werk o.a. als onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling bij de NSDSK.

Trudi de Koning is verbonden aan de Zorggroep Cochleaire Implantatie van het UMC Utrecht als klinisch linguïst; is werkzaam met volwassenen, pubers en (incidenteel) met heel jonge kinderen. Kinderen tussen 5 en 18 jaar kunnen momenteel, onder bepaalde voorwaarden, een 2e CI krijgen. We volgen deze kinderen wat betreft het Woordbegrip  en het Zinnen Naspreken.

Maartje Kouwenberg is taalkundige en gepromoveerd op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met gehoorverlies. Momenteel is Maartje werkzaam bij de Koninklijke Auris Groep als coördinator onderzoek en onderzoeker. 

Lonneke de Kraker is psycholoog en orthopedagoog en werkzaam bij de Koninklijke Auris Groep. Ze heeft gewerkt voor het Audiologisch Centrum en is nu werkzaam als behandelcoördinator op de Behandelgroepen en gedragsdeskundige bij Auris Entree.

Tinka Kriens is psychodiagnosticus/gz-psycholoog en is werkzaam bij de afdeling Vroegbehandeling van de NSDSK.

Astrid Kruythoff-Broekman is logopedist en taalkundige. Zij is als onderzoeker bij de NSDSK betrokken bij verschillende effectstudies naar interventies voor peuters met TOS of risico op TOS.

Rob Landa is teamleider bij Auris Dienstverlening en is als zodanig betrokken bij het cursuscentrum van Auris. Rob heeft een brede ervaring met TOS-leerlingen in het Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Hennie en Rob hebben dit circuit samen met logopedist Angela van der Vliet ontwikkeld.

Peter Laros werkt als docent en manager onderwijs bij Fontys Hogescholen. In de afgelopen jaren is zijn aandacht vooral uitgegaan naar oplossingsgericht werken en het aansturen van organisaties. Passend onderwijs maak je door speciaal onderwijzen. Dat doe je met toegewijde aandacht voor wat niet direct zichtbaar en meetbaar is.    

Laurien Hermsen is ambulant begeleider voor de Spreekhoorn te Breda. Ze begeleidt leerlingen met TOS in het primair onderwijs. Laurien is werkzaam geweest in het regulier onderwijs als remedial teacher en intern begeleider.  De afgelopen 15 jaar is zij werkzaam in cluster 2.

Regiomedewerker voor de regio Amsterdam.

Dr. Margreet Luinge is Lector Kind, Taal & Ontwikkeling bij de Hanzehogeschool Groningen. Zij is tevens leerkracht, neurolinguïst en projectleider van het project ‘Uniforme signalering spraak-, taalproblemen’, dat is gefinancierd door ZonMw en Siméa.

Theun Meestringa is senior leerplanontwikkelaar voor Nederlands en taalgericht vakonderwijs. Hij is onder meer berokken geweest bij de totstandkoming van de Handreikingen voor Schoolexamens Nederlands voor vmbo en voor havo/vwo.Theun Meestringa is senior leerplanontwikkelaar voor Nederlands en taalgericht vakonderwijs. Hij is onder meer berokken geweest bij de totstandkoming van de Handreikingen voor Schoolexamens Nederlands voor vmbo en voor havo/vwo. Theun Meestringa is senior leerplanontwikkelaar voor Nederlands en taalgericht vakonderwijs. Hij is onder meer berokken geweest bij de totstandkoming van de Handreikingen voor Schoolexamens Nederlands voor vmbo en voor havo/vwo. Theun Meestringa is senior leerplanontwikkelaar voor Nederlands en taalgericht vakonderwijs. Hij is onder meer berokken geweest bij de totstandkoming van de Handreikingen voor Schoolexamens Nederlands voor vmbo en voor havo/vwo.

Wim van der Meulen is sinds 1983 docent aan VSO Ekkersbeek, later als teamleider van de Taalbrug. In 1998 is hij ook gaan werken voor Fontys Hogescholen en is daar docent in de Master SEN routes. Hij heeft naast de PABO, de Opleiding Speciaal Onderwijs gevolgd en is in 2007 afgestudeerd aan de Universiteit van Roehampton in Londen(MA SEN

Korte bio

Korte bio

Giselle Meyer is klassenassistente bij Koninklijke Kentalis. Zij werkt sinds 1995 bij Signis en sinds 2013 samen met een leerkracht op structuurgroep Pluk. Zij doet de opleiding ‘werken met autisme’ bij de Kentalis Academie: Opleidingen.

Anouk Middelkoop-van Erp is sinds 1997 (in)direct betrokken bij leerlingen met spraak, taal-en gehoorproblemen. Sinds 2005 is zij hogeschooldocent bij Fontys OSO. In deze rol leidt zij leerkrachten en begeleiders  op; individueel en op teamniveau. Zij is nauw betrokken bij de ontwikkeling én uitvoering van modules van de Master SEN op het gebied van spraak, taal en gehoorproblemen bij Fontys OSO.

Gea Miedema werkt als docent Nederlands in de bovenbouw op een VSO-school en is coördinator van de afdeling VMBO-TL en Havo. Daarvoor is zij op deze school werkzaam geweest als logopedist tijdens haar studie Kunstgeschiedenis aan de UvA.

Shirley Neirynck is logopedist, leerkracht en werkzaam als Intern Begeleider bij Koninklijke Kentalis. Zij werkt sinds 1999 in het onderwijs voor dove en slechthorende kinderen bij Signis in Amsterdam.

Korte bio

Korte bio

Korte bio

Korte bio

Désirée Nobels is regio adviseur van de Kentalis Academie in de regio Zuid-Oost Nederland. Gestart als leerkracht op een cluster 2 school, daarna ambulant begeleider, coördinator van het Steunpunt ASS in NN en vervolgens orthopedagoog geworden. Naast jarenlange ervaring met ASS ook betrokken geweest bij ontwikkelingen rondom TOS. Nu verbonden aan de werkgroep TOS SOVA die over de organisaties heen onderzoek wat er rondom TOS SOVA ontwikkeld is, nodig is en eventueel nog ontwikkeld zou moeten worden.

Korte bio

Korte bio

Kathy van Ooijen is logopediste en werkt voor de unit ambulante zorg 13+ bij Kentalis in Eindhoven. Kathy heeft intern cursussen progressiegericht werken gevolgd en is enthousiast over de toepassing van de werkwijze binnen de logopedische onderzoeken en behandeling.

Esther Ottow-Henning is logopedist en psycholoog. Ze werkt in een behandelgroep voor peuters met TOS van  Auris en geeft daar ook de Hanen-oudercursus ‘Praten doe je met z’n tweeën’.  Esther is als uitvoerend onderzoeker betrokken bij de effectstudie naar woordenschatbehandeling voor peuters met TOS.

Als ervaren leerkracht, leerlingbegeleider, ambulant begeleider en onderwijsconsulent heb ik veel plezier en ruime ervaring in gespreksvoering met leerlingen van 4-18 in zowel regulier als speciaal primair en voortgezet onderwijs. Inmiddels verzorg ik trainingen in het onderwijs over gespreksvoering aan de hand van het door mij ontwikkelde instrument Praat+teken. Opleidingen: PABO- OSO – MasterSEN  en vele andere cursussen/studiedagen en congressen Abstract (lees eerst de toelichting!)

Roy Peters is sinds 2004 werkzaam bij de firma Phonak

Judith Pijnacker is psycholinguïst en werkt als senior onderzoeker bij de Kentalis Academie. Zij heeft eerder EEG-onderzoek gedaan naar taal en redeneren bij volwassenen met autisme. Haar huidige onderzoek is erop gericht of methoden zoals EEG en eyetracking meer inzicht kunnen geven in TOS en ingezet kunnen worden in de praktijk. 

Jocelijn Pleumeekers is docent Nederlands op De Taalbrug VSO diplomagericht. Naast lessen Nederlands begeleidt zij ook de stages die leerlingen uit de richting horeca lopen. Zij heeft de PABO, lerarenopleiding Nederlands en de master SEN gevolgd.

Patricia Poelstra is sinds augustus 2000 werkzaam op de Spreekhoorn. Ik heb 14 jaar lang voor de klas gestaan m.n. in de onderbouw. Vanaf de zomervakantie participeer ik in de werkgroep taal. Voor deze werkgroep voer ik o.a. observaties uit bij collega’s en organiseer met mijn collega workshops. Daarnaast werk ik sinds december als gedrags-en onderwijsdeskundige bij het

Voorzitster SpraakSaam / Vereniging opstarten, bijeenkomsten, voorlichtingen geven.

Maaike Preijde en Margriet van Engen vormen samen met Margriet Zuidhof en Alie Segaar de werkgroep Peuterpraat van de AED te Leiden. Deze werkgroep houdt zich, naast consultatie en advies voor peuters, ook bezig met de ontwikkeling van materialen voor de voorschoolse voorzieningen zoals Peuterpraat en Peuterpraat Focus. Nieuw is Praatpret,een programma voor ouders van kinderen van 3-5 jaar.

Leo De Raeve is van opleiding psycholoog, maar behaalde ook het diploma Leerkracht Gehoorgestoorden A in Vucht en doctoreerde in 2014 in de medische wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen met zijn proefschrift ‘Paediatric Cochlear Implantation: outcomes and recent trends in Education an Rehabilitation’.  In het kader van zijn doctoraal proefschrift was hij betrokken in verschillende onderzoeken naar het belang van bilaterale cochleaire implantatie bij dove kinderen. Een groot deel van de inhoud van zijn presentatie over ‘het belang van twee oren voor de taalontwikkeling en de verbale cognitie’ komt dan ook uit zijn doctoraal proefschrift. Leo De Raeve staat ook nog dagelijks in de praktijk als coördinator van de afdeling dove en slechthorende kinderen in KIDS-Hasselt (B), en hij is daarnaast directeur van ONICI, een Onafhankelijk Informatie- en research centrum over Cochleaire Implantatie (www.onici.be ). 

Karin Renders, ervaring als leerkracht  cluster 2 school de Taalbrug,  nu ambulant begeleider en vanaf  schooljaar 2012-2013 deels ook leerkracht van de taalklas op SBO de Toermalijn.

Korte bio

Theo Riddersma werkt drie dagen per week als ambulant dienstverlener bij Auris in Goes. Daarnaast heeft hij jarenlange ervaring in het werken met schoolteams en directies rondom onderwijsinnovaties. Deze taken worden nu oa. uitgevoerd in een eigen praktijk. 

Korte bio

Jan Ruigrok begeleidt scholen op weg naar schoolklimaat waarin iedereen ervaart dat hij er toe doet. Jan is projectleider van ECHO en heeft zijn eigen bedrijf, Rigardus. (www.rigardus.nl)

Dr. Annette Scheper is klinisch linguïst en onderzoeker bij het Spraak & Taal Ambulatorium en bij de Kentalis Academie. Zij richt zich op evidence based werken bij kinderen met TOS en voert wetenschappelijk onderzoek uit naar taal en EF en effectiviteit van interventies.

Liesbeth Schlichting is onafhankelijk onderzoeker. Zij houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling van taalstoornissen bij eentalige en meertalige kinderen.

Jeannette Schoenmakers is als GZ-Psycholoog en behandelcoördinator werkzaam voor de unit ambulante zorg, 6-23 jaar bij Kentalis in Eindhoven. Zij is opgeleid en ervaren in oplossingsgericht (progressiegericht) werken met gezinnen en behandelteams. Zij geeft verdiepende workshops en begeleiding op het gebied van progressiegericht werken.

Erik Schraven is afdelingsdirecteur op Kentalis Compas in Sint-Michelsgestel en weet vanuit zijn ervaring met herstelgericht werken dat wanneer het op alle niveaus wordt toegepast, dit het werken en leren voor iedereen betekenisvoller maakt. Erik en Jan werkten samen bij het invoeren van Herstelrecht op Kentalis Compas

Hennie Sheilds is naast ambulant dienstverlener coördinator van het cursuscentrum en ze is betrokken bij de expertisegroep TOS. Hennie heeft veel kennis en ervaring opgedaan in het begeleiden van het jonge kind en kinderen in de basisschoolleeftijd.   

Korte bio

Korte bio

Sinds 2012 ben ik betrokken bij de Vereniging Spraaksaam als regiomedewerker voor de regio Amsterdam . Samen met collega Jos begeleid ik bijeenkomsten waar jongeren met TOS samen komen. Als professionals ondersteunen we de voor en door jongeren met TOS opgerichte Vereniging Spraaksaam, die als doel heeft empowerment van jongeren met TOS. Van onze ervaring als resp. logopedist en maatschappelijk werker hebben we bij doelgroep veel profijt.

Corrie Tijsseling promoveerde op een onderzoek naar de betekenis van het dovenonderwijs voor de dovengemeenschap. Als docent/onderzoeker Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht houdt zij zich bezig met theoretische en historische aspecten van onderwijs aan kinderen met beperkingen.   

Kirsten Touw is psycholoog bij Koninklijke Kentalis en promoveert aan de Universiteit Leiden. Zij werkt sinds 2011 als gedragskundige bij Signis en sinds 2014 ook als trajectbegeleider regio West Amsterdam. Samen met Nynke is zij gestart met de pilot van PSY-WEL op Signis.

Dirk Tuin is senior leerplanontwikkelaar moderne vreemde talen (MVT) bij SLO. Hij is onder meer nauw betrokken bij de ontwikkelingen met betrekking tot het ERK (Europees Referentiekader voor MVT) en de uitwerking hiervan voor de Nederlandse Gebarentaal.Dirk Tuin is senior leerplanontwikkelaar moderne vreemde talen (MVT) bij SLO. Hij is onder meer nauw betrokken bij de ontwikkelingen met betrekking tot het ERK (Europees Referentiekader voor MVT) en de uitwerking hiervan voor de Nederlandse Gebarentaal.

Ik ben Eric Twaalfhoven en werk sinds 1993 als leerkracht/teamleider op De Spreekhoorn. Naast  allerlei korte opleidingen heb ik  de OSO-, RT- en de Master-SEN opleiding met goed gevolg afgerond. De laatste zes jaar heb ik op het gebied van taal, samen met mijn collega, observaties en werkbijeenkomsten georganiseerd waaruit het boek Basishouding Communicatie is ontstaan.

Bernadette Vermeij is linguïst en logopedist en werkt als junior onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de NSDSK.  Zij is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van de monitor bij de NSDSK.

Niek Versfeld is klinisch fysicus-audioloog. Hij houdt zich bezig met diagnostiek en gehoorrevalidatie van zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast participeert hij op VUmc met een aantal onderzoeken op het gebied van luisterinspanning.

Margot Visser-Bochane MSc. werkt als hogeschooldocent / onderzoeker bij de Hanzehogeschool Groningen. Zij heeft 15 jaar werkervaring als logopedist in het onderwijs. Momenteel werkt zij als promovendus aan het project ‘Uniforme signalering spraak-, taalproblemen’ en werkt zij als hogeschooldocent aan de opleiding Logopedie.

Susanne Voorn is Klinisch linguïst / logopedist en werkzaam bij Vroegbehandeling Kentalis de Cirkelboog en heeft ruime ervaring met diagnostiek en behandeling van meertalige kinderen. 

Meinou de Vries is sinds 2012 verbonden aan NSDSK als senior onderzoeker. Ze is projectleider van verschillende onderzoeks- en ontwikkelprojecten, waaronder een onderzoek naar het diagnosticeren van auditieve neuropathie.

Ramses werkt als afdelingsdirecteur op de Dr. J. de Graafschool in Groningen. Ramses heeft eerst tien jaar in verschillende functies in het cluster 4 onderwijs gewerkt en werkt nu drie jaar in het cluster twee onderwijs.  

Margot Willemsen is logopedist binnen Kentalis Talent in Vught en ontwikkelaar/docent binnen de Kentalis Academie.  Op Talent voert zij praktijkonderzoek uit naar de effecten van co-teaching tussen leerkracht en logopedist.

Angelique de Wit is sinds 2,5 jaar Managing Director van Comfort Audio Benelux en is al ruim 15 jaar actief in de gehoorbranche. Als logopedist/akoepedist heeft zij ervaring in het onderwijs.

Nina Wolters-Leermakers is senior onderzoeker bij de Kentalis Academie. Zij doet onderzoek naar naar sociale participatie van dove en slechthorende jongeren en praktijkgericht onderzoek op het gebied van cliënten en leerlingen met een meervoudige beperking. 

Rosanne van der Zee is linguïst en werkt als onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de NSDSK.

Margo Zwitserlood-Nijenhuis werkt sinds 2010 bij Pento AC Amersfoort als klinisch linguist/onderzoeker. Daarvoor heeft ze 22 jaar als logopedist in diverse ziekenhuizen gewerkt waarvan de laatste 11 jaar in UMC Utrecht. In 2006 is ze afgestudeerd als Logopediewetenschapper.

Locatie

Congrescentrum De Werelt / www.congrescentrum.com

Westhofflaan 2 , 641 KH Lunteren /  (0318) 494624

Sluit dit venster