Info

Wat maakt het verschil? 19 & 20 april 2018

Wat maakt het verschil?

Het is voor onze sector belangrijker dan ooit om onze toegevoegde waarde en expertise inzichtelijk te maken. Denk hierbij aan de evaluatie van passend onderwijs en aan de zorgverzekeraars die onze producten kritisch tegen het licht houden.

Hoe maken wij het verschil? Wie maakt het verschil; de ouder, het kind zelf, de leerkracht, de zorg, de school? Waarin zit dat verschil dan? En waar maken wij geen verschil?

In zorg, in onderwijs en diagnostiek. In regulier en speciaal. Voor het kind, voor de leerling, voor de ouders en het systeem. Voor nu en de toekomst.

Siméacongres 2018: Hét podium om onze kennis en inzichten te delen, aan te scherpen en aan elkaar en andere zichtbaar te maken.

Opnieuw met masterclass!

Voor een informatiestand en overige vragen m.b.t. het Siméacongres kunt u zich melden bij Marianne Verdaas (m.verdaas@audcom.nl/030-2769902)

Locatiegegevens:

Congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren (0318-484641)

Op het station van Lunteren staat een shuttlebus gereed om u naar het congrescentrum te vervoeren.

Programma

donderdag 19 april
vrijdag 20 april

Arrangementen

Prijs
I 2 dagen inclusief diner en overnachting € 380
II 1e dag zonder diner € 210
III 1e dag met diner € 245
IV beide dagen zonder diner, zonder overnachting € 300
V 2e dag € 210
Toeslag eenpersoonskamer € 40

Op dit congres is een annuleringsregeling van toepassing. Afmelden kan enkel schriftelijk of via e-mail naar m.verdaas@audcom.nl. Bij afmelding tot en met donderdag 12 april 2018 worden geen kosten in rekening gebracht. Bij afmelding tot en met dinsdag 17 april 2018 wordt 50% van de inschrijfkosten in rekening gebracht. Bij afmelding vanaf woensdag 18 april wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Van Horen Zeggen is per 1 januari 2018 officieel online gegaan en zijn de abonnementen opgeheven. De deelnamekosten zijn niet geïndexeerd en gelijk aan die van 2017.

Sprekers

We (Mary van der Heijden) werken al geruime jaren binnen het Audiologisch Centrum. We zijn bekend met verschillende locaties en werken zowel voor de kinderteams (auditief, taalspraak) als het volwassenteam. Tevens hebben we ons een tijd ingezet voor het bestuur van het Landelijk Werkverband Maatschappelijk werk in de Audiologie (Fenac). De passie voor dit werkt komt mede door eigen ervaringen met slechthorendheid waarbij we steeds van dichtbij meemaken en bewust zijn ook hoe belangrijk het is dat er goede samenwerking is en kennis van clienten en hun systemen.

Angela Stevens is onderzoeker bij de NSDSK. Zij is taalkundige en werkt mee aan verschillende onderzoeken op het gebied van taal en gehoor.

Anjo is werkzaambij PHONAK in de functie van accountmanager.

Anne van Bochove is medewerker communicatie en social media expert bij Auris.

Inleiding Je hoeft geen computernerd te zijn om Publisher Queen te worden. Er is veel inspiratie en creativiteit op de werkvloer, maar het digitaal vormgeven hiervan is een vak apart. Door het gebruik van Publisher gaat dit een stuk sneller en eenvoudiger en dàt maakt het verschil! Microsoft Publisher is op vrijwel elke computer beschikbaar en biedt legio mogelijkheden. Het resultaat heeft een professionele uitstraling. Doordat het vergelijkbare werkbalken heeft als Microsoft Word, Powerpoint en Excel is het gebruikersvriendelijk.  Het is essentieel om op de behoefte van kinderen en ouders aan te sluiten bij het werken met de verschillende methodieken.  Publisher kun je o.a. gebruiken voor: het uitwerken van woordwebben volgens  ‘met woorden in de weer’  (kasten, trappen, spinnen etc.) woordkaarten, plaatjesmemorie/domino, liedkaarten, dagritmekaarten,  dagverslagen met foto’s/tekst/woordwebben voor in de communicatie mapjes van de kinderen etc. Inhoud Tijdens de paralelsessie laat ik zien wat de mogelijkheden zijn van het gebruik van Publisher. We bekijken het programma en maken een voorbeeld van visuele ondersteuning waarbij de verschillende opties aan bod komen. Toepasbaarheid Na afloop hebben de deelnemers voldoende kennis van de mogelijkheden van Publisher om hier zelf mee aan de slag te gaan. Doelgroep De uitleg is met name interessant voor alle professionals die regelmatig zelf materiaal willen ontwikkelen en/of aanpassen. Er is geen specifieke kennis/ervaringsniveau vereist. Verbinding met het thema Wat maakt het verschil? Met Publisher kun je met weinig moeite aan ouder en/of  kind op maat gemaakt materiaal voor visuele ondersteuning leveren met een heldere, professionele uitstraling.

 Annet de Klerk is afdelingsdirecteur Doof/SH van Kentalis Talent. Kentalis Talent heeft voor de tweede maal het predicaat excellent school gekregen. Vanaf 2003 is Annet betrokken bij de Twinschool en het mediumarrangement voor dove en slechthorende leerlingen in de basisschoolleeftijd.

Leerling die wordt gecoacht door vrijwillige NSGK Jongerencoaches.

Mini CV en naam spreker volgt

GZ-psycholoog

Bernadette is al ruim 27 jaar werkzaam in zowel het speciaal als regulier onderwijs en zo'n 12 jaar directeur van een grote basisschool (700 leerlingen en 80 medewerkers) in een Rotterdamse multiculturele 'achterstandswijk'. Naast haar directeurschap volgde Bernadette de 2-jarige opleiding tot mindfulnesstrainer aan het Universitair Medisch Centrum van de Radboud in Nijmegen, alwaar zij tevens promovendus is mbt mindfulness en onderwijs. Zij combineert haar onderwijskundige en bestuurlijke ervaring met haar kennis op het gebied van mindfulness en de positieve psychologie.       

Bernadette Vermeij werkt als onderzoeker bij de Onderzoeksafdeling van de NSDSK. Zij heeft een achtergrond als linguïst en logopedist. Zij doet promotieonderzoek naar de effectiviteit van vroegbehandeling bij jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.   

Bob Maas ('s-Hertogenbosch, 1952) volgde zijn opleiding als docent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Zijn ervaring strekt zich uit van lesgeven aan jongste kleuters, via alle groepen in het primair- en speciaal onderwijs, naar studenten en docenten in het MBO en HBO.  Sinds10 jaar houdt hij zich bezig met de relatie tussen leiderschap en teamprestatie. Daarover ontwikkelt hij cursussen en geeft hij presentaties. Het is zijn bedoeling iedere toehoorder analyses en instrumenten aan te reiken ‘waar je morgen iets mee kunt'.

Brigitta Keij PhD. Brigitta is taalkundige en taal-spraakpatholoog/klinisch linguïst en gepromoveerd op de vroege fonologische ontwikkeling van jonge kinderen. Ze werkt als senior onderzoeker binnen het onderzoeksteam van Auris en is projectleider op het onderzoeksproject Klankontwikkeling van peuters met TOS, het onderwerp van de lezing.

Ik doe promotieonderzoek en ben arts-assistent bij de afdeling KNO in het Erasmus MC in Rotterdam. Daar doe ik onderzoek binnen de Generation R Studie, een grote studie onder Rotterdamse kinderen die worden gevolgd vanaf tijdens de zwangerschap tot hun jonge volwassenheid. Dankzij deze kinderen hebben we gekeken naar hoe vaak gehoorverlies op de kinderleeftijd voorkomt en proberen we risicofactoren te vinden die we kunnen gebruiken om gehoorverlies in de toekomst te voorkomen

Carola Riemens werkt sinds 2001 als trainer- coach en adviseur bij Bazalt. Het liefst direct op de werkvloer in de dagelijkse praktijk samen met teams om het onderwijs aan de leerlingen op hun school (nog) beter te maken. Mijn expertise ligt op het gebied van Kagan Coöperatief Leren- Breinvriendelijk onderwijs en Kunst en wetenschap van het lesgeven. Ik volgde mijn opleiding bij het Kagan-institute en bij Marzano trainers.  Bazalt vertaalt de theorie & research naar de toepassing in de onderwijspraktijk. Uit de praktijk op scholen haal ik mijn inspiratie voor het ontwikkelen van trainingen, lessen en lesmaterialen. Graag ontmoet ik jullie in de masterclass!

 Christine Boersma is gepromoveerd in de pedagogische, psychologische en sociale wetenschappen en is orthopedagoog en GZ psycholoog. Ze werkt vanaf februari 2009 bij Koninklijke Kentalis, eerst als behandelcoördinator op verschillende groepen en sinds augustus 2015 als orthopedagoog bij het trajectbegeleidersteam.

Conja Adriaanse is junior onderzoeker en logopedist bij de NSDSK. Zij is logopedist en taalwetenschapper.      

Connie Fortgens is als taalkundige werkzaam op de Auris Dr. M. Polanenschool en bij de Auris Ondersteunende Dienst (AOD). Zij richt zich met name op de zorg en het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen.

Dr. Constance Vissers is als associate professor en klinisch neuropsycholoog verbonden aan Kentalis en de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de neuropsychologie van taalontwikkelingsstoornissen.

Corrie Tijsseling is gepromoveerd in de theoretische en historische pedagogiek. Als onderzoekscoördinator initieert en coördineert zij wetenschappelijk onderzoek naar aspecten die van invloed zijn op het leven van cliënten van GGMD.

Dr. Daan Hermans is senior onderzoeker bij Kentalis en verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij is van origine cognitief psycholoog en betrokken bij uiteenlopende wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeken in zorg en onderwijs.

Daniëlle Enzler werkt als User Experience Designer  bij Zicht in Rotterdam

Eefje is logopedist en taalspraakpatholoog. Na een periode werkzaam te zijn geweest als behandelend logopedist, is ze sinds 2009 werkzaam in de diagnostiek bij het Audiologisch Centrum van Kentalis in Den Haag. Eefje heeft op haar werk veel te maken met de diagnostiek van meertalige kinderen. Meer dan 60% van de cliënten van het spraaktaalteam van het AC in Den Haag is meertalig. Eefje is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Speakaboo App en gebruikt deze App ook dagelijks in haar werk.

Als klinisch linguïst en master in de audiologie werkt Elke Huysmans in de diagnostiek van taal en gehoor binnen het Audiologisch Centrum VUmc en het Audiologisch Centrum Hilversum. Recent promoveerde ze aan de Vrije Universiteit op de lange-termijn effecten van aangeboren slechthorendheid op taalvaardigheid.

Prof. Ellen Gerrits is lector aan Hogeschool Utrecht en hoogleraar aan Universiteit Utrecht. Haar onderzoekprogramma richt zich op vernieuwing en onderbouwing van interventie bij kinderen en volwassenen met taalstoornissen: wat werkt, voor wie en wanneer? Er is een nauwe samenwerking met Auris, Kentalis, Pento en NSDSK.

Ellen Revenberg (22) is coördinator van kampen en ledenwerving bij SH-Jong, de organisatie voor slechthorende jongeren van 12 t/m 30 jaar. Als ervaringsdeskundige weet zij hoe belangrijk het is om als slechthorende jongeren leeftijdsgenoten met dezelfde beperking te ontmoeten, zeker als je naar het regulier onderwijs gaat. Zij studeert nu psychomotorische therapie aan Hogeschool Windesheim en loop stage bij de Riethorst op de afdeling doven en slechthorenden. 

Emiel is werkzaam bij PHONAK en is Roger specialist

Erwin Baas is klinisch-fysicus audioloog bij het audiologisch centrum van Kentalis in Eindhoven en st Michielsgestel. Hij werkt als schoolaudioloog voor de Taalbrug scholen in Eindhoven en Kentalis scholen regio ZO Nederland. Hij is voorzitter van de Simea team schoolaudiologie.

Esther Ottow MSc. Esther is logopedist en psycholoog en maakt deel uit van het onderzoeksteam van Auris. Esther heeft in haar tijd als logopedist op een peuterbehandelgroep, met haar collega-logopedist Jildou Harmse, groepsaanbod voor fonologie ontwikkeld dat door de PB-ers aangeboden kan worden. Het effect hiervan gaat ze nu onderzoeken.

Evelien Dirks is psycholoog en werkzaam als senior onderzoeker bij de NSDSK. Zij houdt zich bezig met onderzoek naar de ontwikkeling van jonge dove en slechthorende kinderen. Haar projecten richten zich op de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, ouder-kind interactie en interactief voorlezen.

Frank Teunissen is senior innovatie- en organisatieadviseur bij de CEDgroep in Rotterdam. Hij geeft inspiratiesessies en trainingen over het gedachtegoed en de technieken van ‘Teach like a Champion’ voor schoolbesturen en leerkrachten in heel Nederland.

Gerda Bruinsma is logopedist en logopediewetenschapper. Zij werkt als hogeschooldocent taalontwikkelingsstoornissen aan de opleiding logopedie van Hogeschool Utrecht. Als logopedist heeft zij gewerkt in diverse vormen van speciaal onderwijs, waaronder het cluster 2 onderwijs. In 2014 is zij gestart met promotieonderzoek naar het effect van interventie bij kleuters met TOS 

Gigi Dingler is projectleider van NSGK Jongerencoach. NSGK Jongerencoach ondersteunt jongeren met een beperking bij het maken en realiseren van hun toekomstplannen. NSGK Jongerencoach stimuleert hen om hun plek in te nemen in de maatschappij en hun volle potentieel te benutten. NSGK Jongerencoach werkt samen met organisaties die hun leerlingen, medewerkers of stagiaires met een beperking een extra zetje willen geven om hun eigen weg te vinden. Sinds 2017 wordt een groep leerlingen van het Viertaal College Amsterdam gecoacht door vrijwillige NSGK Jongerencoaches.

 Hans van Balkom (1954) is psycholinguïst, studeerde algemene taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Tussen 1982 en 1997 werkte hij bij het Instituut voor Revalidatie Vraagstukken (iRv) en TNO. Sinds 1997 is hij verbonden aan Kentalis. In 2010 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van 'Ondersteunde Communicatie (OC) voor mensen met Meervoudige Beperkingen '. In 2009 richtte hij vanuit Kentalis de Stichting Milo op, een zelfstandig behandelcentrum, gespecialiseerd in communicatie ontwikkeling en ondersteuning voor mensen met meervoudig, complexe                                 beperkingen en hun sociale netwerk

Harry Knoors werkt als programmaleider en academic director bij Kentalis. Hij is tevens hoogleraar aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek houdt hij zich vooral bezig met de invloed van vroege gehoor- en taalstoornissen op de ontwikkeling van kinderen.

Helga Develing is logopedist Master-SEN. Zij werkt al jaren als logopedist met kinderen en jongeren met TOS. Na enkele jaren bij Kentalis te hebben gewerkt, werkt zij nu voor de Koninklijke Auris Groep en de NSDSK. Voor Auris College Leiden deed zij onderzoek naar de inzet van MetaTaal ter ondersteuning van de lessen Engels als vreemde taal.

Henk is als AB’er werkzaam in het VO en het MBO. De kennis die ik in de praktijk en door studie heb vergaard deel ik graag door het geven van cursussen en workshops. Deze workshop is het gevolg van een wens die ik al lange tijd had. Ik wilde een eenvoudig gespreksmodel m.b.t. empowerment ontwerpen.

Henriëtte van Oorschot : ambulant begeleider bij Kentalis. 2 jaar ervaring met een mediumarrangement cluster 2 op het Speleon in Uden

Tijdens de opleiding Health Care Bedrijfskunde  die ik vorig jaar heb gevolgd, ben ik geïnteresseerd geraakt in Zorgmarketing en in het denken en werken vanuit het perspectief van onze cliënten. Bij Auris Zorg  regio zuid is “Klantgericht Samenwerken” het belangrijkste thema in 2018. 

Als inspecteurs voor het (voortgezet) speciaal onderwijs voeren wij al vele jaren het inspectietoezicht uit bij tal van scholen en instellingen met leerlingen met een beperking. Sinds schooljaar 2015/2016 zijn we actief betrokken bij de invoering van het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen, een andere vorm van inspectietoezicht.  Tijdens een pilot- en implementatiejaar  hebben we bij verschillende besturen ervaring opgedaan met het nieuwe onderzoekskader. Onder hen ook enkele besturen van instellingen voor cluster 1 en 2. Bij de inspectie  maken we deel uit van een groepje inspecteurs die voor het toezicht op deze clusters geselecteerd zijn.

Imme Lammertink is in 2015 begonnen aan haar promotieonderzoek naar het impliciet leren van (taal)regels bij kinderen met TOS aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar onderzoeksmaster aan de Radboud Universiteit en haar ervaring als onderzoeksassistent bij het Baby Research Center in Nijmegen raakte ze gefascineerd door het proces van taalverwerving en vooral de vraag waardoor verschillen in de taalontwikkeling ontstaan. In haar huidige project wordt ze begeleid door dr. Judith Rispens, Prof. Paul Boersma en Prof. Frank Wijnen.    

Ingrid Hoorninck werkt als ambulant dienstverlener in regio Zuid. Zij maakt deel uit van de projectwerkgroep Masterplan CALM. Het project heeft tot doel de ambulante dienstverlening van Auris eenduidig, voorspelbaar en herkenbaar te maken.

Iris Duinmeijer is taalkundige/klinisch linguïst en is gepromoveerd op de grammaticale problemen van oudere kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ze doet als senior onderzoeker bij de Koninklijke Auris Groep vooral onderzoek naar het onderwijs aan kinderen met een TOS.

Jeannette Schoenmakers is GZ-psycholoog, supervisor, behandelcoordinator  en trainer/ontwikkelaar binnen Kentalis van cursussen voor professionals, met name op het gebied van oplossingsgericht werken met cliënten/leerlingen en teams. Zij staat voor de oplossingsgerichte/progressiegerichte benadering waarbij de ander geactiveerd wordt om zijn eigen oplossingen te benutten en stappen vooruit te zetten richting de gewenste toekomst. Dit geeft energie en inspireert!

Jeanne Buijks was werkzaam bij Auris Rotterdam, cluster 2, als leerkracht/ambulant dienstverlener basisonderwijs, t/m juni 2017, nu gepensioneerd.  Voorheen RT/IB cluster 2, leerkracht/RT cluster 3 en leerkracht BO. Specialisatie, academische opleiding en brede ervaring in de orthodidactiek van auditieve- en rekenvoorwaarden, taal, technisch- en begrijpend lezen, spelling, tekstverwerking, rekenen, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling.

Jessica Boer is orthopedagoog in trajectbegeleidersteam Noord van de Koninklijke Kentalis. Ze heeft gewerkt binnen cluster 2 scholen als behandelcoördinator en orthopedagoog en is sinds november 2015 werkzaam bij het trajectbegeleidersteam.

Jet Isarin is initiatiefnemer en projectleider van OPSTAP en assistent studiochef van StudioTOS.

Johanna Schulting (MA) werkt als junior onderzoeker voor het project DigiTaal van het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie van de HU. Eerder heeft zij als junior onderzoeker voor het Lectoraat Kind, Taal en Ontwikkeling van de Hanzehogeschool Groningen gewerkt en als logopediste.   

Joost van den Kerkhof is intern begeleider op de Auris Dr. M. Polanoschool en betrokken bij het invoeren van het programma binnen de school 

Jorna van Keulen, logopedist Auris De Spreekhoorn Breda en spraaktaaldeskundige  Auris Aanmeldpunt Zuid.

Judith van der Stok werkt als projectleider bij Zicht in Rotterdam

Sinds 2003 is Karin Neijenhuis werkzaam als docent bij Hogeschool Rotterdam (opleiding Logopedie) en sinds 2012 verricht ze als hoofddocent Evidence-Based Care onderzoek naar evidence-based practice in de gezondheidszorg, in het bijzonder de logopedie. In 2016 werd zij benoemd tot lector Zorg voor Communicatie.

Kirsten van den Heuij is linguïst en werkt als docente aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast werkt zij, in samenwerking met het Kenniscentrum Zorginnovatie – Zorg voor Communicatie, VU Amsterdam en UGent, aan haar promotieonderzoek, waarin zij zich richt op de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs voor jongeren met een hoorbeperking.

Lian van Berkel heeft na haar studies aan de Radboud Universiteit gewerkt als onderzoeksassistent op gebied van multimodale communicatie. Daarna is zij op het onderwerp van de lezing als promovenda aangesteld aan de RU, met finacnIeél ondersteuning van Kentalis.

In mijn dagelijks werk als kinderfysiotherapeut op verschillende TOS- peuterbehandelgroepen van Auris zie ik veel kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand. Voor de master van mijn opleiding tot kinderfysiotherapeut MsC heb ik begin 2017 onderzocht hoe de TOS-peuters scoorden op een motorische ontwikkelingstest (M-ABC-II-NL) in vergelijking met de normwaarden. 

Lizet Ketelaar werkt als senior onderzoeker bij de NSDSK. Zij is ontwikkelingspsycholoog en is gepromoveerd op onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen met een cochleair implantaat.

Loes Wauters is senior onderzoeker bij Kentalis. Haar projecten richten zich onder andere op het vergroten van de lees- en rekenvaardigheid van dove/slechthorende kinderen tot volwassenen. Ook het optimaliseren van het lees- en rekenonderwijs aan dove en slechthorende leerlingen behoort tot haar onderzoeksdomein.

Lonneke is logopedist bij Kentalis Audiologisch Centrum Nijmegen en Arnhem. Daar onderzoekt zij kinderen met problemen in de spraak-en taalontwikkeling en het horen en verstaan. Haar speerpunten zijn: taal, gehoor en comorbiditeit van TOS met aandachtsproblemen en problemen in de auditieve informatieverwerking.

Look Scherpbier : logopediste bij de Martinus van Beekschool in Oss en 2 jaar logopediste in het mediumarrangement op het Speleon in Uden.

Lydia is user-centered disigner en is werkzaam bij Muzus. tevens geeft zij les aan studenten op de TU Delft.


Dr. Maartje Kouwenberg is opgeleid als taalkundige en werkt als coördinator onderzoek en senior onderzoeker bij de Koninklijke Auris Groep. Zij heeft als onderzoeker veel ervaring op het gebied van kinderen met communicatieve en/of auditieve problemen.

Margo Zwitserlood heeft 22 jaar als logopedist in ziekenhuizen gewerkt, onder andere met kinderen met TOS. Na haar studie Logopediewetenschappen werkt ze sinds 7 jaar als klinisch linguïst en onderzoeker voor Pento. Effectiviteit van logopedie heeft Margo’s grootste interesse.    

Margot Willemsen is logopedist binnen Kentalis Talent. Daarnaast is zij docent/ontwikkelaar bij Kentalis. Binnen Talent is zij coördinator solo-apparatuur.

Margreet Verboom is linguïst en logopedist en werkt op Kentalis “De Skelp”. Daarnaast werkt zij als docent, ontwikkelaar en onderzoeker voor Kentalis.

Marian Rodenburg was vanaf eind 2012 in opleiding tot klinisch fysicus audioloog bij het Erasmus MC. Tijdens haar opleiding heeft ze diverse projecten uitgevoerd, waaronder dit onderzoek. Inmiddels is zij klaar met haar opleiding en werkt ze bij het audiologisch centrum van Auris in Rotterdam.   

Marike Kempen MSc (promovenda) is logopedist en logopediewetenschapper. Zij is nu onderzoeker bij de afdeling Auris Ondersteunende Diensten van de Koninklijke Auris Groep en doet in samenwerking met de Universiteit Utrecht promotieonderzoek naar woordleren bij jonge kinderen met een TOS. 

Marjan Bruins is hoofdredacteur van Van Horen Zeggen en werkt daarnaast bij Auris.

Marjan (MA) werkt gedetacheerd vanuit Kentalis als junior onderzoeker voor het project DigiTaal. Daarnaast werkt zij als logopedist op de Kentalis Enkschool VSO te Zwolle en is ze eigenaar van TaalZet, praktijk voor linguïstiek.

Marjolein Bouwer-Griens, logopedist Auris Florant Tilburg, expertise op het gebied van sensorische informatieverwerking.

We (Amanda Beelen) werken al geruime jaren binnen het Audiologisch Centrum. We zijn bekend met verschillende locaties en werken zowel voor de kinderteams (auditief, taalspraak) als het volwassenteam. Tevens hebben we ons een tijd ingezet voor het bestuur van het Landelijk Werkverband Maatschappelijk werk in de Audiologie (Fenac). De passie voor dit werkt komt mede door eigen ervaringen met slechthorendheid waarbij we steeds van dichtbij meemaken en bewust zijn ook hoe belangrijk het is dat er goede samenwerking is en kennis van clienten en hun systemen..

Meike van Genugten is projectmedewerker van OPSTAP en beheerder van TOStv.

Milthon Boldewijn (24) is penningmeester van Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren. Hij studeert Bedrijfskunde aan de UVA. Milthon was progressief slechthorend en inmiddels doof en heeft ook tinnitus. Hij weet als ervaringsdeskundige de behoefte te vertalen van verschillende doelgroepen. Milthon is van mening dat dove en slechthorende jongeren zich moeten mobiliseren om de problemen waar zij tegen aan lopen op de agenda te zetten.

Minnekus de Groot is communicatie adviseur bij Auris en ronde ondanks zijn MBA af met een scriptie over de inzet van social media netwerken voor het delen van kennis tussen professionals.

Mirjam Blumenthal is logopedist en psycholoog, en werkzaam als onderzoeker bij de Kentalis Academie, met specialisatie culturele en linguïstische diversiteit. Zij is projectleider van het project Speakaboo.

Nanneke van Lokven is als leerkracht en intern begeleider werkzaam geweest in het regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3). In die tijd heb ik in verschillende groepen gewerkt en door het volgen van post HBO en master SEN opleidingen specialisaties opgebouwd gericht op het jonge kind en leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. De theorie van Marzano over Wat Werkt op school heb ik me eigen gemaakt door het volgen van een opleiding bij Marzano trainers, later de opleiding tot Marzanotrainer en door het uitvoeren ervan in de praktijk. Dat is ook waar Bazalt voor staat: het toepassen van theorie & research in de onderwijspraktijk. Ik vertel jullie er graag meer over in de masterclass!

Natasja Hazelaar is sinds 2009 werkzaam als pedagogisch begeleider bij Auris. Daarvoor werkte ze bij UMC-Utrecht als pedagogisch en daarna als psychologisch medewerker in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie, team Jonge Kinderen (diagnostiek bij autisme en disruptieve Stoornissen).

Nic van Son is eindredacteur van Van Horen Zeggen en werkt daarnaast bij de FENAC.

Noëlle Uilenburg is manager van de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling.  Zij is betrokken bij de ontwikkeling van diverse richtlijnen voor de vroegsignalering van taal- en gehoorstoornissen door de Jeugdgezondheidszorg.

Pascale Verhaegh werkt als ambulant dienstverlener in regio Midden. Samen met Ingrid Hoornick maakt zij deel uit van de projectwerkgroep Masterplan CALM. Het project heeft tot doel de ambulante dienstverlening van Auris een duidig, voorspelbaar en herkenbaar te maken.

Peter de Vries volgde de pabo en de hogere kaderopleiding pedagogiek. Hij was bijna tien jaar leerkracht in het basis- en speciaal basisonderwijs. Daarna werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke en een lichamelijke beperking. Sinds 2003 werkt De Vries als adviseur en trainer bij CPS. Daarnaast doet hij promotieonderzoek over ouderbetrokkenheid bij Prof. Dr. Cok Bakker aan de Universiteit Utrecht. De Vries, die ook zelf als ouder op school komt, heeft verschillende boeken over ouderbetrokkenheid op zijn naam staan, waaronder het Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0.

Peter van Veen is lid van de redactie van VHZ-online. Hij heeft een communicatieadviesbureau, geeft trainingen over onder andere storytelling, coacht en begeleidt intervisiegroepen. Daarnaast schrijft hij boeken over de geschiedenis van doven en de dovencultuur in Nederland

Rob van Teijlingen is docent van OPSTAP, medebeheerder van TOStv.nl en studiochef van StudioTOS.  

Rob Zwitserlood is senior onderzoeker bij de Koninklijke Auris Groep en de Hogeschool Utrecht, Lectoraat Logopedie. Zijn expertise betreft vooral kinderen met TOS, de grammaticale ontwikkeling bij TOS en hij doet vooral onderzoek naar effectieve interventies.

Rosanne van der Zee is linguïst en werkt als onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de NSDSK.

 Sabine Peterink is onderwijskundige met een jarenlange ervaring in belangenbehartiging. Sinds september 2017 is zij beleidscoördinator onderwijs bij Simea. Sabine is verantwoordelijk voor een eenduidige profilering van de samenwerkende instellingen VierTaal, Auris, Vitus Zuid en Kentalis. De website is een eerste stap.

Saskia Koning is als logopedist werkzaam bij Pento Vroegbehandeling TOS. Daarnaast is zij Muziek op Schootdocent en opleider voor het Hanen ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën.’ Saskia werkt al 30 jaar met jonge kinderen en hun ouders.

Sigrid Kok werkte als teamleider/gedragswetenschapper en onderzoeker bij de NSDSK. Nu is zij in opleiding tot gz-psycholoog.

  Suzanne `t Hart is leerkracht/IB-er, docent, orthopedagoge, AB-er, werkt aan de Universiteit Utrecht aan een onderzoek naar de gedrags-en hersenontwikkeling van kinderen, studeert Onderwijskunde aan de Open Universiteit van Amsterdam en is bovenal verslingerd aan het onderwijs. Ze won al eerder de innovatieprijs en de ondernemerschapsprijs voor het basisonderwijs in Nederland, werd genomineerd tot leerkracht van het jaar en heeft als onderwijspionier zich als inspirator en innovator voor de onderwijs- coöperatie verdiept in het Wetenlab, waarbij zij de vertaalslag van een Growth Mindset en deap-learning naar de onderwijspraktijk wist te maken (en kreeg daarbij een uiterst lovend juryrapport).  In haar lezing neemt zij u mee om hierin ook een brug naar de dagelijkse praktijk van het ambulant begeleiderschap te slaan!

Tamara Wakkee is sinds 2006 werkzaam bij het Auris College Rotterdam als logopedist en is lid van het Simea team schoolaudiologie. Op het Auris College Rotterdam ziet en behandelt zij oa praktijkleerlingen die doof/slechthorend zijn en een TOS hebben

Tiejo van Gent is als kinder- en jeugdpsychiater werkzaam bij Kentalis. Hij is de drijvende kracht achter een programma voor systematische signalering, en indien nodig, diagnostisering en behandeling van psychische problemen bij slechthorende en dove kinderen en jongeren 

Tieme Janssen (1985) is zijn loopbaan begonnen met de studies psychologie en neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht (UM). In 2016 is hij bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam gepromoveerd op onderzoek naar interventies voor ADHD (neurofeedback, sport en medicatie) en onderliggende neurale mechanismen. Op dit moment onderzoekt hij de impact van mindset in gezonde en klinische populaties, en ontwikkelt hij interventies om deze te beïnvloeden. Voor meer informatie: https://www.researchgate.net/profile/Tieme_Janssen

.Als inspecteurs voor het (voortgezet) speciaal onderwijs voeren wij al vele jaren het inspectietoezicht uit bij tal van scholen en instellingen met leerlingen met een beperking. Sinds schooljaar 2015/2016 zijn we actief betrokken bij de invoering van het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen, een andere vorm van inspectietoezicht.  Tijdens een pilot- en implementatiejaar  hebben we bij verschillende besturen ervaring opgedaan met het nieuwe onderzoekskader. Onder hen ook enkele besturen van instellingen voor cluster 1 en 2. Bij de inspectie  maken we deel uit van een groepje inspecteurs die voor het toezicht op deze clusters geselecteerd zijn.

Wim Gorissen is directeur effectiviteit & vakmanschap bij het Nederlands Jeugdinstituut w.gorissen@nji.nl https://www.linkedin.com/in/wimgorissen/ @GorissenWim

Wouter Verhage begon zijn muzikale loopbaan met de studie docent muziek, die hij in 2007 afrondde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In september 2011 studeerde hij aan hetzelfde instituut cum laude af voor koordirectie. In hetzelfde jaar rondde hij ook de studie kerkmuziek af en volgde hij een minorstudie zang.  Inmiddels zingt hij bij diverse gespecialiseerde ensembles zoals de Nederlandse Bachvereniging, Capella Amsterdam, Laurens Collegium Rotterdam, Bachkoor Holland en het Noëma-ensemble. Wouter is dirigent van het Haags Matrozenkoor, een jongenskoor van rond de 70 jongens. Daarnaast is Wouter ook dirigent van het Monteverdi Kamerkoor Utrecht en het St. Joris Kamerkoor uit Amersfoort. Overtuigd dat alle kinderen en jongeren in Nederland meer zouden moeten zingen, ontwikkelt Wouter educatieprojecten voor de Nederlandse Opera en Opera2day.

Locatie

Congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2, 6741 KK  Lunteren (0318-484641)
Sluit dit venster